Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

PUP Kolno

ul. Wojska Polskiego 46
18-500 Kolno

tel. centrala: 86 278 95 10
fax.: 86 278 95 14

e-mail.:biko@praca.gov.pl
www.pupkolno.pl
www.bip.pupkolno.pl

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek........7.30 - 15.30
obsługa berzobotnych.......7.30 - 14.30

Komórka organizacyjna

Imie i nazwisko

Nr pokoju

Nr telefonu

Zakres udzielanych informacji

Dyrekcja

Wacław Sójko

18

862789510

Dyrektor

Dorota Konopka

16

862789510

Z-ca Dyrektora

Dział Organizacyjno - Administracyjny

Maria Patalan

11

862789529

Koordynator Działu (Kadry)

Ewa Imiela

11

862789539

Zamówienia

Bartosz Kokoszko

11

862789539

Informatyk

Kazimierz Górski

17

862789510

Kierowca

Teresa Skrodzka

Archiwum

862789532

Archiwum

Dział Finansowo - Księgowy  Cecylia Podchul 13 862789526 Główna Księgowa
Hanna Górska 10 862789527 Obsługa FPiEFS
Anna Konopka 10 862789527 Obsluga Budżetu
Wioletta Łuba 10 862789527 Rozliczanie Projektów Unijnych

Radca Prawny

Zbigniew Twarowski

17

862789510

Radca Prawny

Dział Ewidencji i Świadczeń Elżbieta Orłowska 4 862789521 Kierownik Działu
Alina Wyrwas 4 862789528 Naliczanie świadczeń
Bożena Remiszewska 3 862789524 Rejestracja
Adam Połomski 3 862789535 Refundacja wynagrodzeń w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, staże
Beata Bajno 2 862789525 Obsługa bezrobotnych z prawem do zasiłku
Iwona Skrodzka 2 862789525 Obsługa bezrobotnych bez prawa do zasiłku
Dział Centrum Aktywizacji Zawodowej Halina Śliwka
14 862789517 Specjalista ds. programów, Z-ca Kierownika Działu

Anna Pupek

14

862789530

Prog. rynku pracy,

Anna Kownacka

7

862789522

Obsługa umów, staże

Anna Szymańska

7

862789542

Obsługa umów, staże

Joanna Biedka

8

862789533

Dotacje na działalność gospodarczą dla osób bezrobotnych

Doposażenie, wyposażenie stanowiska pracy

Statystyka

Hanna Kowalczyk

8

862789518

Szkolenia, przygotowanie zawodowe dorosłych, Obsługa umów, prac interwencyjnych i robót publicznych

Elżbieta Gąsiewska

15

862789537

Pośrednik pracy - pracodawcy

Milena Wróblewska

Plan otwarty ST 1

862789551 Doradca Klienta - A, Ą, B, C, Ć
Alicja Malinowska Plan otwarty ST 2
862789519 Doradca Klienta - D, E, Ę, F, G, H, I, J
Beata Kostecka Plan otwarty ST 3
862789541 Doradca Klienta - K, L, Ł
Andrzej Sienkiewicz Plan otwarty ST 4
862789536 Doradca Klienta - M, Ń, O, Ó, P
Sławomir Grala Plan otwarty ST 5
862789534 Doradca Klienta - N, R, S

Alicja Wójcik

Plan otwarty ST 6

862789520

Doradca Klienta - Ś, T, U, W, Y, Z, Ź, Ż

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share