Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

PUP Grajewo

                                                       

Adres urzędu
ul. Strażacka 6A
19 – 200 Grajewo

tel. centrala: (86) 261 30 11
fax.: (86) 272 36 05

 

strona www: pupgrajewo.pl

e-mail.: bigr@praca.gov.pl

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

Kontakty do wydziałów:

 
Lp Imię i nazwisko Nr pokoju Nr telefonu Zakres udzielanych informacji
Centrala : 86-261-30-11 Fax: 86-272-36-05
Dyrekcja
1. Bożenna Zakrzewska 1 86-261-30- 11 Dyrektor , łączenie przez centralę
2. Maria Wieczorek 12 86-261-30- 25 Zastępca Dyrektora
Dział Organizacyjno- Administracyjny
3. Jolanta Pluszczewicz
2 86-261-30- 11 Sekretariat, kadry
4. Wojciech Sulewski 13 86-261-30- 23 Administrowanie siecią
5. Anna Dobrzyńska 6 86-261-30- 15 Obsługa administracyjno-gospodarcza
6. Robert Sagun 6 86-261-30- 36 Statystyka
7. Maria Dembińska 13 86-261-30- 20 Archiwum
Dział finansowo -księgowy
8. Krystyna Szumska 3 86-261-30- 27 Główny księgowy
9. Ewa Sikora 4 86-261-30- 14 Obsługa Funduszu Pracy i funduszy unijnych, Płatnik
10. Danuta Jabłońska 4 86-261-30- 39 Obsługa Funduszu Pracy i funduszy unijnych
11. Anna Lipska 4 86-261-30- 44 Obsługa środków budżetowych
Dział Pośrednictwa Pracy i Instrumentów Rynku Pracy
12. Ryszard Rutkowski 14 86-261-30- 18 Kierownik działu
13. Krystyna Górska 14 86-261-30- 24 Pośrednik pracy, EURES, monitoring zawodów
14. Aneta Kozikowska 15 86-261-30- 32 Pośrednik pracy
15. Andrzej Zalewski 15 86-261-30- 16 Pośrednik pracy
16. Robert Lipski 15 86-261-30- 35 Pośrednik pracy
17. Marek Witkowski 15 86-261-30- 26 Pośrednik pracy
18. Iwona Zaborowska 8 86-261-30- 30 Dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. Refundacja pracodawcom kosztów utworzenia stanowisk pracy
19. Anna Mikulska 8 86-261-30- 31 Prace interwencyjne i roboty publiczne
20. Danuta Borawska 7 86-261-30- 19 Staże
21. Katarzyna Tarnacka 7 86-261-30- 29 Staże
Dział Ewidencji i Świadczeń
22. Dorota Kurowska 15 86 261-30- 40  Kierownik działu
23. Izabela Masłowska
5
86-261-30- 13 Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy
24. Karolina Sasanek-Karwowska
16 86-261-30- 12
Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy
25. Wioletta Ramotowska 16 86-261-30- 41 Obsługa bezrobotnych z prawem do zasiłku
26. Kamila Krymska 16 86-261-30- 42 Obsługa bezrobotnych aktywizowanych (staż, szkolenia) pobierających stypendia z tytułu kontynuacji nauki.
27. Michał Mikucki 16 86-261-30- 22
 
Obsługa bezrobotnych z prawem do zasiłku

Stanowiska ds.: poradnictwa, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, szkoleń
28. Lucyna Kubacka 9 86-261-30- 28 Doradca zawodowy
29. Joanna Żbikowska 10 86-261-30- 38 Doradca zawodowy
30. Anna Zielińska 17 86-261-30- 21 Doradca zawodowy
31.

Anna Gadomska

Izabela Bach-Zajkowska

11 86-261-30- 37 Specjalista ds. rozwoju zawodowego
Stanowisko ds. projektów
32. Elżbieta Dulkowska - Milcarz
11 86-261-30- 17 Programy UE

Aktualności z PUP

Aktualizował: Joanna Żbikowska

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share