Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

PUP Bielsk Podlaski

Adres urzędu:
ul. 3-go Maja 17
17-100 Bielsk Podlaski

tel.: 85833-27-00
fax.: 85833-27-01

e-mail.: bibe@praca.gov.pl
http://pupbp.pdt.pl

Godziny pracy urzędu:

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek.....7.30 - 15.30

 Rejestracja bezrobotnych:
w godz. 10.00 – 14.00

Wydawanie świadczeń:
w godz. 8.00 – 11.30

Potwierdzanie gotowości do podjęcia pracy:
w godz. 8.00 – 15.00

Telefony kontaktowe:

Nazwa działu

Osoby pracujące

Nr pokoju

Nr tel. wewnętrznego

PARTER

Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń

Elżbieta A. Masłowska

02A

709

Dział Ewidencji i Świadczeń

 • rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy
 • obsługa bezrobotnych z prawem do zasiłku

 

Lucyna Oksztulska

Henryka Teresa Sak

Katarzyna Wawrzyniuk

 

02

719

Referent Prawny

Elżbieta Wardecka

02A

717

Informacja w holu urzędu

 • udzielanie informacji z zakresu praw i obowiązków wynikających z ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu
 • udzielanie informacji z zakresu zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy
 • wydawanie odpowiednich formularzy druków osobom rejestrującym 

 

 

 

Archiwum

 

01

 

I PIĘTRO

Centrum Aktywizacji Zawodowej

 • składanie wniosków, sporządzanie umów i refundacja pracodawcom wynagrodzeń skierowanych bezrobotnych na :

    *prace interwencyjne

    *roboty publiczne

 • organizacja staży i przygotowania zawodowego
 • dofinansowanie wyposażenia miejsca pracy
 • przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

 

Alina Szulc

Anna Paulina Koc-Pryzowicz

 

101

716

723

Dział Ewidencji i Świadczeń

 • nalicznie zasiłków i świadczeń osobom bezrobotnym
 • wydawanie decyzji osobom zarejestrowanym w PUP

Krystyna Domańska

Eugenia Korycka

101A

720

Główny księgowy

Barbara Steć

102

707

Dział Finansowo – Księgowy

 • obsługa finansów budżetu i Funduszu Pracy
 • rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków EFS

Joanna Dunikowska

Alina Szumieluk

Zdzisława Matuszak

 

103

725

II PIĘTRO

Dyrektor Urzędu

Godziny przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy piątek od 9.00 do 13.00

 

Beata Dawidziuk

 

 

201

700

Zastępca Dyrektora Urzędu

Alicja Pawluczuk

201

702

Sekretariat

Urszula Duryńska

201

700

Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego

Alina Pawluczuk

202

704

Dział Organizacyjno-Administracyjny

 • prowadzenie spraw pracowniczych urzędu
 • prowadzenie spraw osobowych
 • prowadzenie spraw organizacyjnych
 • obsługa Powiatowej Rady Zatrudnienia

 

Bartosz Capiga

Anna Cierniak

Iwona Mikulicz

 

203-204

705

724

III PIĘTRO                         Centrum Aktywizacji Zawodowej

Informacja CAZ 708

Klub Pracy

 

301

 

Doradca Zawodowy

 • poradnictwo, doradztwo zawodowe
 • prowadzenie spotkań w ramach Klubu Pracy
 • udostępnienie sali informacji zawodowej
 • prowadzenie zajęć w ramach poradnictwa grupowego

Iwona Ewa Skłodowska-Wołkowycka

302

712

Doradca Zawodowy

 • poradnictwo, doradztwo zawodowe
 • udostępnienie sali informacji zawodowej
 • prowadzenie zajęć w ramach poradnictwa grupowego

Katarzyna Terechowicz

 

303

726

Pośrednicy Pracy

 • oferty pracy
 • skierowania do pracy i na staż
 • oferty EURES
 • rejestracja oświadczeń pracodawców zamierzajacych zatrudniać cudzoziemców

Nina Miniuk

Katarzyna Misiuk

304

714

Pośrednicy Pracy

 • oferty pracy
 • skierowania do pracy i na staż

Grażyna Hryniewicka

Marta Kozłowska

305

718

Pośrednicy Pracy

 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami
 • pozyskiwanie ofert pracy

Dominika Daniluk

Izabela Nikołajuk

306

715

Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej

Barbara Marianna Szmurło

308

710

Starszy Specjalista ds. rozwoju zawodowego 

 • kwalifikacja osób na szkolenia
 • organizacja szkoleń
 • nadzór nad przebiegiem szkoleń

Samodzielny Specjalista ds, programów

 • sporządzanie oraz nadzór nad przebiegiem programów i projektów rynku pracy w tym realizanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Joanna Ostapczuk

 

 

 

 

Alina Kalinowska

309

713

 

 

 

 

722

Lider Klubu Pracy

 • prowadzenie spotkań w ramach Klubu Pracy
 • udostępnienie sali informacji zawodowej
 • prowadzenie zajęć w ramach poradnictwa grupowego

Danuta Busłowicz-Kozłowska

310

711Dodatkowe opcje

Bookmark and Share