Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

PUP Wysokie Mazowieckie

ul. 1 Maja 8
18-200 Wysokie Mazowieckie

tel. centrala:

(86) 275 8612

fax.: (86) 275 8613

e-mail.:biwy@praca.gov.pl
http://www.pup-wysokiemazowieckie.pl

NIP:722-10-68-299
REGON: 450709193

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek...........8.00 - 16.00
wtorek - piątek.......7.30 - 15.30

 

Struktura urzędu
 
 

Komórka organizacyjna

Imię i nazwisko

Nr pokoju

Telefon

Zakres udzielanych informacji

Sekretariat

 

Anna Grądzka

15

86 2758612

86 2758613

 

FAX

Dyrektor

Maria Modrzejewska

16

86 2758612
86 2758610

 

Z-ca Dyrektora

Elżbieta Skrzypczak

14

86 2758611

 

Dział Organizacyjny

Bogusława Jabłońska

10

86 2758614

Kadry

Anna Milewska

10

86 2758615

Kier. Działu

Tomasz Milewski

10

86 2758616

Informatyk

Dział Finansowy

Zdzisława Gołaszewska

12

86 2758629

Główna Księgowa

Marzena Podbielska

11

86 2758630

Płace prac., budżet, EFS

Elżbieta Mościcka

11

86 2758631

Fundusz Pracy

Emilia Ostrowska

11

86 2758630

Fundusz Pracy

Centrum Akywizacji Zawodowej

Adam Buciński

7

86 2758622

Spec. ds. programów -ref. kosz. wyposaż. lub doposaż. st. pracy

Marcin Ostrowski

7

86 2758633

Spec. ds. rozwoju zawodowego-szkolenia, dotacje

Danuta Roszkowska

6

86 2758619

Pr. interw., rob. publiczne, prace społ. użyteczne

Artur Grabowski

6

86 2758620

Staże

Agata Jarząbek

6

86 2758634

Lider Klubu Pracy

Ewa Perkowska

9

86 2758621

Pośrednictwo pracy

Radosław Gorczyca

9

86 2758624

Pośrednictwo pracy, EURES

Grzegorz Ignaczuk

 

9

86 2758623

Pośrednictwo pracy

Joanna Jamiołkowska-Wójciak

8

86 2758617

Doradca zawodowy
p.o. Kierownika CAZ

Mariola Żochowska

5

86 2758636

Poradnictwo i doradztwo zawodowe

Sylwia Żukowska

5

86 2758618

Poradnictwo i doradztwo zawodowe

Dział Ewidencji i Świadczeń

Monika Nurczyk

1

86 2758628

Rejestracja,

Ewa Niemyjska

17

86 2758625

Kierownik Działu

Obsługa bezrob., zasiłki

Elżbieta Kochaniec

17

86 2758626

Obsługa bezrob., zasiłki

Marek Dołkowski

17

86 2758627

Obsługa bezrob., zasiłki

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share