Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

PUP Sejny

ul. Łąkowa 26
16-500 Sejny

tel. centrala: (87) 51-63-970
fax.: (87) 51-63-375

e-mail: biuro@pup.sejny.pl
http://www.pup.sejny.pl

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek...7.30 - 15.30

Powiatowy Urzad Pracy w Sejnach

Wioletta Myszczyńska

tel. (87) 51-63-977

Sekretariat tel. (87)51-63-970

Stanowisko ds. sekretariatu

Urszula Jakubowska

tel.(87)51-63-970

Dyrektor Urzędu

Stanowisko ds. Analizy Rynku Pracy i Sprawozdawczości Statystycznej

Lucyna Tomczyk

tel. (87) 51-63-979

Z-ca Dyrektora

 

Magdalena Czarnecka, Monika Klucznik, Eliza Krajewska

tel. (87) 51-63-980


Stanowisko ds. Pośrednictwa Pracy i obsługi

sieci EURES

Daiwa Wiszniewska,

Katarzyna Bakuła - Lider Klubu Pracy

tel. (87) 51-63-985

Stanowiska ds. Doradztwa Zawodowego i Klubu Pracy

Beata Korzecka

Irena Jasiewicz - Lider Klubu Pracy 

tel. (87) 51-63-973

Stanowisko ds. Instrumentów Rynku Pracy

Agnieszka Końpa

Sylwia Stabinska-Andruczyk

Joanna Jakubowska

Urszula Budzejko

tel. (87) 51-63-981

Stanowisko ds. Programów

Agnieszka Ciborowska, Irena Staręga

tel. (87) 51-63-975

Marian Krzywicki

tel.(87)51-63-982

Stanowiska ds. Rejestracji, Ewidencji i Świadczeń

Anna Pieczulis,

tel.(87)51-63-972

Stanowiska ds. Obsługi Formalnej i Archiwizacji

Główna Księgowa

Marta Gobczyńska

tel. (87) 51-63-991

Księgowość

Emilia Korenkiewicz

tel. (87) 51-63-983

Dział księgowości

Krystyna Koneszko

tel.(87) 51-63-987

Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej

Karolina Skupska

tel.(87) 51-63-987

Specjalista ds. ds.Rozwoju Zawodowego

Kamil Terlecki

tel. (87) 51-63-982

Stanowisko ds. Administracji i Informatyki
Dodatkowe opcje

Bookmark and Share