Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

PUP Zambrów

ul. Fabryczna 3
18 – 300 Zambrów

e-mail.: biza@praca.gov.pl
sekretariat@pupzambrow.pl
www.pupzambrow.pl

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Nr Pok.

Stanowisko

Imię i Nazwisko
e-mail

nr teleonu bezpośredniego

320

Dyrektor

Dariusz Olszewski

dyrektor@pupzambrow.pl

86 2708212

Z-ca Dyrektora

Anna Baczewska

vcedyrektor@pupzambrow.pl

86 2708213

Sekretariat

Renata Krajewska

sekretariat@pupzambrow.pl
biza@praca.gov.pl

86 2708210

Statystyka Rynku Pracy

Aneta Radomska

statystyka@pupzambrow.pl

317

Obsługa bezrobotnych :

 • Miasto Zambrów (A-I)
 • g. Szumowo

Magdalena Zawistowska

86 2708224

86 2708223

Obsługa bezrobotnych :

 • Miasto Zambrów (U-Ż)
 • g. Rutki

Dariusz Rudnicki

d.rudnicki@pupzambrow.pl

316

Obsługa bezrobotnych :

 • Miasto Zambrów (J-L)
 • g. Zambrów

Ewa Głębocka

e.glebocka@pupzambrow.pl

86 2708226

86 2708225

Obsługa bezrobotnych :

 • Miasto Zambrów (Ł-T)
 • g. Kołaki Kość.

Krystyna Łuniewska

k.luniewska@pupazmbrow.pl

318

Prace interwencyjne, roboty publiczne, dotacje

Bogusława Kołakowska

b.kolakowska@pupzambrow.pl

Anna Rząnca

86 2708221

86 2708222

322

Staż dla bezrobotnych, przyuczenie do zawodu

Jolanta Jaruntowska

j.jarnutowska@pupzambrow.pl

Sylwia Piszczatowska

s.piszczatowska@pupzambrow.pl

86 2708219

86 2708220

315

Pośrednictwo Pracy Usługi EURES

Ewa Kulesza

e.kulesza@pupzambrow.pl

bizaeures@praca.gov.pl

Teresa Jach

t.jach@pupzambrow.pl

86 2708228

86 2708227

314

 • Doradca Zawodowy
 • Szkolenia Bezrobotnych
 • Klub Pracy

Bogusława Sztaba

doradca@pupzambrow.pl

Agata Kossakowska

szkolenia@pupzambrow.pl

86 2708231

86 2708230

313

Radca Prawny
(PRZYJMUJE INTERESANTÓW W PONIEDZIAŁKI I CZWARTKI W GODZ. 9 - 12)

Dorota Dunikowska

Monika Kamińska- konsultant CC

contactcenter@pupzambrow.pl

86 2708232

307

Rejestracja, Informacja

Anna Truszkowska

Karolina Janasik

rejestracja@pupzambrow.pl

86 2708233

86 2708234

341

Gł. Księgowy

Zdzisława Puchalska

glownyksiegowy@pupzambrow.pl

86 2708215

Księgowość

Sylwia Gosiewska

ksiegowosc@pupzambrow.pl

Adam Pogroszewski

a.pogroszewski@pupzambrow.pl

Agnieszka Balkiewicz

kadry@pupzambrow.pl

86 2708217


86 2708218

86 2708216

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share