Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

PUP Łomża

Adres urzędu:
ul. Nowogrodzka 1
18-400 Łomża

tel. centrala: (86) 215 80 10
tel. sekretariat: (86) 215 80 50
fax.: (86) 216 34 92

e-mail.: bilo@praca.gov.pl

http://www.pup.lomza.pl/

Godziny pracy urzędu:

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Obsługa interesantów:

poniedziałek - piątek: 8.00 – 14.00

Wykaz telefonów PUP w Łomży:

tel. (086) 215-80-XX

Komórka organizacyjna Imię i nazwisko zakres udzielanych informacji Nr pokoju Tel. Wew. XX
DYREKCJA Mieczysław Bieniek Dyrektor 203 34
 Elżbieta Olejniczak - Bazydło Z-ca Dyrektora PUP ds.Organizacji i Kontroli, Ewidencji i Świadczeń 201 35
Radca Prawny M. Dmochowska
302 62
Stanowisko ds. Odwołań i Obsługi Prawnej
E. Wszeborowska

303 32
Stanowisko ds. Kadr
M. Frankowska
Prowadzenie spraw kadrowych 311 29
Stanowisko ds. Szkolenia i Obsługi Sekretariatu
D. Domańska
Obsługa sekretariatu, szkolenia

pracowników

203 50
Dział Finansowo-Księgowy Marianna Ciszewska Główna Księgowa Kierownik Działu 308 40
B. Liniewska         K. Domitrz Księgowość Funduszu Pracy 301 49
H. Wądołowska      B. Brzezińska Refundacje prac interwencyjnych i robót publicznych 309 39

H. Dardzińska      A. Laskowska

Księgowość budżetowa 304 46
Dział Organizacji i Kontroli   Kierownik Działu
H. Huszcza Statystyka,analizy,monitoring,rzecznik prasowy Urzędu 310 25
A. Klimczuk
Prowadzenie kancelarii ogólnej Urzędu 208 61
G. Krzyżkowiak

 

Obsługa informatyczna Urzędu

serwerownia

307 42

60

B. Kokoszko

Obsługa informatyczna Urzędu, Konsultant lokalny System Zielona Linia, sprawy bhp i ppoż

307
42
J. Kozłowski Obsługa SI Zasiłki, kontrole form aktywnych przeciwdz. bezrobociu, administr. budynkiem 306 43
T. Szewczyk Sprawy organizacyjne,kontrole form aktywnych przeciwdz. bezrobociu 302 44
M. Chmura          B. Statkiewicz Sprawy administracyjne 305a 45
H. Bieniek Prowadzenie archiwum zakładowego 312 24
 M. Aleksandrowicz E. Kania
Zespół ds. kontroli form aktywnych przeciwdziałania bezrobociu 312
41
D. Choromańska
Finansowe rozliczanie programów 310 30
A. Gałązka         W. Ciuchnicka Opracowywanie programów finansowanych ze środków unijnych 310a 31
W. Lichomski Pracownik gospodarczy 312a 10
M. Kucharska
Obsługa centrali telefonicznej 312a 10
Centrum Aktywizacji Zawodowej Maria Gwardys Kierownik Działu 105 20
S. Chojnowska
Zastępca kierownika działu
211 22
M. Jankowska Organizacja prac interwencyjnych 209 47
B. Boryszewska Roboty publiczne, przygotowanie zawodowe dorosłych 209 47
N. Wądołowska    B. Ekstowicz
Organizacja staży 210 48
A. Dziekońska

Dysponowanie środkami PFRON

210a 21
A. Skrodzki Udzielanie dotacji z Funduszu Pracy, Przyzn. Refundacji 212a 27
M. Bandach Doradca zawodowy II stopnia 102 37
A. Dobrowolska Lider klubu pracy 107 38
D. Komorowska Doradca zawodowy - stażysta 101 58
K. Rogińska-Święcka Doradca zawodowy II stopnia 103 36
S. Gacka Doradca zawodowy 312 64
K. Ostrowska Szkolenie bezrobotnych i innych uprawnionych osób 310 23
A. Choińska Referent ds. organizacji szkoleń 310 23
S. Wiktorzak Lider klubu pracy
107a
38
D.Zwierciadłowska
Pośrednik pracy - prowadzenie pośrednictwa pracy 108 14
B. Brzeczko Pośrednik pracy - stażysta - prowadzenie pośrednictwa pracy 108 14
D. Włodkowski Pośrednik pracy - prowadzenie pośrednictwa pracy 108 17
A. Duda Pośrednik pracy - prowadzenie pośrednictwa pracy 108 17
K. Brzostek Pośrednik pracy I stopnia- prowadzenie pośrednictwa pracy 108 19
K. Serafin Pośrednik pracy - stażysta - prowadzenie pośrednictwa pracy 108 19
K. Rogalewska - Tyl Pośrednik pracy - stażysta - prowadzenie pośrednictwa pracy 108a 15
K. Zajkowska Przyjmowanie ofert pracy od pracodawców, giełda pracy 108a 15
Dział Ewidencji i Świadczeń Grażyna Lewandowska
Kierownik Działu 104 62

L. Kania               A. Zalewska            S. Bagińska - staż

Rejestracja bezrobotnych sala operacyjna
57 65
J. Sobczyńska      H. Sowa
Zgłoszenia do ZUS 307a 26
A. Poreda
Naliczanie i wydruk list zasiłkowych 307a 26
B. Jagielska         A. Olszewska Obsługa osób bezrobotnych sala operacyjna 12

B. Wysk

Obsługa osób bezrobotnych do 25 roku życia sala operacyjna 13
B. Szerszeń Obsługa osób niepełnosprawnych i bezrobotnych do 25 roku życia oraz bez prawa do zasiłku sala operacyjna 13
M. Kotowska        M. Łada Obsługa osób bezrobotnych sala operacyjna 63
Dodatkowe opcje

Bookmark and Share