Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

PUP Suwałki

ul. Kościuszki 71
FAX :875652689

e-mail.:sekretariat@pup.suwalki.pl
http://www.pup.suwalki.pl/

Godziny pracy urzędu:

Godziny otwarcia:
poniedziałek- piątek.....7.30 - 15.30

Rejestracja petentów:
w godz. 8.00 – 14.00

Wykaz Kierownictwa i pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach

Lp

Komórka organizacyjna

Imię i nazwisko

Nr pokoju

Telefon

Zakres udzielanych informacji

1

Dyrekcja

Teresa Dzienuć

15

875652651

Dyrektor Urzędu

2

Dyrekcja

Krystyna Jankowska

15

875652652

Z-ca Dyrektora

3

Dział Organizacyjno Administracyjny

Teresa Kotlińska 21 875652659 Kierownik działu

4

j.w.

Maria Masłowska

15

875652650

Sekretariat

5

j.w.

Danuta Romanowska

11

875652660

Kadry

6

j.w.

Jerzy Biełous

17

 

875653503

Administrowanie siecią i staystyka

7

j.w.

Danuta Kalinko-Musiał

 13

 

Radca prawny

8

j.w.

Jadwiga Radulska

03

875652661

Archiwum

9

j.w.

Andrzej Tumialis

03

875652661

Archiwum/kierowca

10

Dział

Finansowo Księgowy

Krystyna Lenkiewicz 12 875652653 Główna Księgowa

11

j.w.

 

Wiesława Dobrowolska

14 

875652654

Obsługa księgowości budżetowej

12

j.w.

Irena Hofman

14

875652655

Obsługa Funduszu Pracy, PFRON i EFS

13

j.w.

Ewelina Gorszewska

14a

875652656

Obsługa Funduszu Pracy, PFRON i EFS

14

j.w.

Agnieszka Lutyńska

14a

875652656

Obsługa Funduszu Pracy, PFRON i EFS

15

Dział Rynku Pracy

Małgorzata Ferenc 18 875652671 Kierownik działu

16

j.w.

Grażyna Chomicz

27

875652672

Szkolenia bezrobotnych

17

j.w.

Ewelina Surażyńska

26

875652672

Szkolenia bezrobotnych

18

j.w.

Mariola Ciborowska

20

875652673

Projekty i usługi EURES

19

j.w.

Kamil Czarniawski

20

875652673

Projekty, EURES i Przygotowanie zawodowe dla dorosłych

20

j.w.

Monika Wochnik

23

875652674

Staże EFS

21

j.w.

Teresa Rapejko

24

875652675

Staże, prace społecznie użyteczne

22

j.w.

Jadwiga Harasim

18

 

Prace Interwencyjne, Roboty Publiczne 

23

j.w.

Alicja Górniak

16 

875652657 

Dotacje i refundacje

24

j.w.

Katarzyna Rogowska 

16

875652657

Dotacje i refundacje

25

Dział Pośrednictwa i Poradnictwa

Bożena Jarmołowicz Gąska

8

875652681

Kierownik działu

26

j.w.

Bożenna Kawa

Klub pracy

875652683

Lider Klubu Pracy

27

j.w.

Danuta Zalewska

Klub pracy

875652683

Lider Klubu Pracy

28

j.w.

Teresa Drzewiecka

9

875652678

Pośrednictwo pracy KL

29

j.w.

Maciej Ćwikliński

10 

875652678 

Pośrednictwo pracy ADEFGHJ 

30

j.w.

Elzbieta Juszkiewicz

6

875652682

Pośrednictwo pracy PRSz

31

j.w.

Jadwiga Ciborowska

5

875652665

Pośrednictwo pracy BCĆ

32

j.w.

Elżbieta Dydyńska

875652665 

Pośrednictwo pracy JŁMNO 

33

j.w.

Małgorzata Maziewska

875652682 

Pośrednictwo pracy SM

34

j.w.

Marta Naruszewicz

3

875652679

Pośrednictwo pracy UIN, osoby niepełnosprawne

35

j.w.

Dorota Jagusiak

875652663

Pośrednictwo Pracy ŁTUWZŻ

36

j.w.

Magdalena Turczynska

22 

875652666 

Doradca zawodowy

37

j.w.

Małgorzata Jurewicz

875652658 

Doradca zawodowy 

38

j.w.

Joanna Romotowska 

7

875652677

Doradca zawodowy

39

j.w.

Piotr Gawryś 

25

875652669

Doradca zawodowy

40

Dział Ewidencji i Świadczeń

Hanna Moroz 1 875652662 Kierownik działu

41

j.w.

Jadwiga Komar

1A

875652664

Rejestracja bezrobotnych

42

j.w.

Marzena Dębska

1A

875652664

Rejestracja bezrobotnych

43

j.w.

Hołubowicz Bogusława

2

875652668

Ewidencja świadczeń DORSTZ

44

j.w.

Henryka Wagner

2

875652668

Ewidencja świadczeń AFGIJKNP

45

j.w.

Maria Baranowska

2

875652667

Ewidencja świadczeń BCEHIŁMUW

46

j.w.

Marta Maksimowicz

1B

875652670

Naliczanie świadczeń, NFZ, ZUS

47

j.w.

Sylwester Maliszewski

1B

875652670

Naliczanie świadczeń, NFZ, ZUSDodatkowe opcje

Bookmark and Share