Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

RPPD.02.01.00-IP.01-20-002/15

LpTematFormat pliku
Komunikat dotyczący konkursu z dnia 02.02.2016 r.  
Komunikat dotyczący konkursu z dnia 29.10.2015 r. pdf
1. Zaktualizowane ogłoszenie o konkursie pdf
2. Ogłoszenie pdf 
3. Zaktualizowany Regulamin konkursu Działanie 2.1 RPOWP pdf
4. Zaktualizowany Regulamin konkursu Działanie 2.1 RPOWP ( z dnia 03.09.2015 r.)
pdf
5. Regulamin konkursu Działanie 2.1 RPOWP pdf  
6. Załacznik nr 1 Karta weryfikacji poprawności w ramach RPOWP
pdf 
7. Załącznik nr 2 Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie
pdf 
8. Załącznik nr 3 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie pdf 
9. Zaktualizowany załącznik Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie pdf
10. Załącznik nr 4 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu pdf 
11. Załącznik nr 5 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach RPOWP pdf 
12. Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (do umów innych niż z kwotami ryczałtowymi) z załącznikami pdf 
  Zaktualizowany Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (do umów innych niż z kwotami ryczałtowymi) z załącznikami ( z dnia 08.09.2015 r.) pdf
  Zaktualizowany Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (do umów innych niż z kwotami ryczałtowymi) z załącznikami ( z dnia 26.01.2016 r.)
Zaktualizowany Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (do umów innych niż z kwotami ryczałtowymi) z załącznikami ( z dnia 02.02.2016 r.) pdf
13. Załącznik nr 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu _(kwoty ryczałtowe_) z załącznikami pdf 
Zaktualizowany Załącznik nr 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu _(kwoty ryczałtowe_) z załącznikami ( z dnia 08.09.2015 r.)
pdf
Zaktualizowany Załącznik nr 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu _(kwoty ryczałtowe_) z załącznikami ( z dnia 26.01.2016 r.) pdf
Zaktualizowany Załącznik nr 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu _(kwoty ryczałtowe_) z załącznikami ( z dnia 02.02.2016 r.) pdf
14. Załącznik nr 8 Zestawienie standardu i cen rynkowych pdf 
15. Zaktualizowany załącznik nr 1 Karta weryfikacji poprawności w ramach RPOWP pdf
16. Zaktualizowany załącznik nr 2 Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie pdf
17. Zaktualizowany załącznik nr 3 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie pdf
18. Zaktualizowany załącznik nr 4 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu pdf
19. Zaktualizowany załącznik nr 5 Instrukcja wypelnianiawniosku o dofinansowanie realizacji projektów pdf
20. Komunikat dotyczący konkursu 2.1 w ramach Działania 2.1 RPOWP pdf
21. Komunikat dotyczący konkursu 2.1 w ramach Działania 2.1 RPOWP ( z dnia 03.09.2015 r.) pdf
22. Komunikat  Nr 2 dotyczący konkursu 2.1 w ramach działania 2.1 RPOWP ( z dnia 08.09.2105 r.) pdf
23. Komunikat dotyczący konkursu 2.1 w ramach działania 2.1 RPOWP ( z dnia 26.01.2016 r.) pdf
24. Lista projektów negatywnie ocenionych w ramach konkursu pdf
25. Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej pdf
26. Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu pdf
27. Lista Członków Komisji Oceny Projektów pdf
Dodatkowe opcje

Bookmark and Share