Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/16

LpTematFormat pliku
1. Ogłoszenie o naborze                                                                                
 pdf
2. Regulamin konkursu
pdf
Komunikat dotyczący zmian załączników w regulaminie konkursu ( aktualziacja 31.05.2016r.) pdf
Komunikat dotyczący zmiany w regulaminie konkursu (aktualizacja 23.05.2016 r.) pdf
Uaktualniony Regulamin Konkursu ( aktualizacja z dnia 23.05.2016 r.) pdf
3. Załącznik nr 1 Karta weryfikacji poprawności wniosku o dofinansowanie w ramach RPOWP pdf
4. Załącznik nr 2 Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWP pdf
5. Załącznik nr 3 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWP  pdf
6. Załącznik nr 4 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu pdf
7. Załącznik nr 5 Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie projektow w ramach RPOWP  pdf
8. Załącznik nr 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środkow EFS wraz z załącznikami  pdf
Zaktualizowany załącznik nr 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środkow EFS wraz z załącznikami (aktualizacja 31.05.2016 r.) pdf
9. Załącznik nr 7 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środkow EFS(KWOTY RYCZALTOWE) wraz z załącznikami  pdf
Zaktualizowany załącznik nr 7 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środkow EFS(KWOTY RYCZALTOWE) wraz z załącznikami ( aktualizacja 31.05.2016 r.)
pdf
10. Załącznik nr 8 Standaryzacja wydatkow w ramach konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/16  pdf
11. Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej z dnia 17.06.2016 r. pdf
12. Lista projektów odrzuconych pod względem formalnym z dnia 17.06.2016 r. pdf
Dodatkowe opcje

Bookmark and Share