Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/15

LpTematFormat pliku
Komunikat dotyczący konkursu z dnia 02.02.2016 r.  
Komunikat dotyczący konkursu z dnia 29.10.2016 r. pdf
1. Ogłoszenie pdf 
2. Regulamin konkursu Działanie 2.2 RPOWP pdf 
3. Zaktualizowany regulamin konkursu Działanie 2.2 RPOWP pdf
4. Załącznik nr 1 Karta weryfikacji poprawności wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWP pdf 
5. Załącznik nr 2 Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWP pdf 
6. Załącznik nr 3 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWP pdf 
7. Zaktualizowany Załącznik nr 3 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWP pdf
8. Załącznik nr 4 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu pdf 
9. Załącznik nr 5 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie pdf 
10. Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (do umów innych niż z kwotami ryczałtowymi) z załącznikami pdf 
  Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (do umów innych niż z kwotami ryczałtowymi) z załącznikami ( aktualizacja 02.02.2016 r.) pdf
12. Załącznik nr 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) z załącznikami pdf 
Załącznik nr 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) z załącznikami ( aktualizacja 02.02.2016 r.) pdf
14. Załącznik nr 8 Zestawienie cen rynkowych i określenie standardu wydatków w projektach konkursowych pdf 
15. Zaktualizowany załącznik nr 1 Karta weryfikacji poprawności wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWP pdf
16. Zaktualizowany załącznik nr 2. Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWP pdf
17. Zaktualizowany załącznik nr 3. Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWP pdf
18. Zaktualizowany załącznik nr 4 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu pdf
19. Zaktualizowany załącznik nr 5 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie pdf
20. Zaktualizowany załącznik nr 6: Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż z kwotami ryczałtowymi) pdf
  Zaktualizowany załącznik nr 6: Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż z kwotami ryczałtowymi) aktualizacja 08.09.2105 r.
pdf
  Zaktualizowany Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (do umów innych niż z kwotami ryczałtowymi) z załącznikami ( aktualizacja 26.01.2016 r.) pdf
21. Zaktualizowany załącznik nr 7  Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE)  pdf
Zaktualizowany załącznik nr 7  Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE)- aktualizacja 08.09.2015r.
pdf
Zaktualizowany Załącznik nr 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) z załącznikami (aktualizacja 26.01.2016 r.) pdf
22. Zaktualizowany załącznik nr 8 Zestawienie cen rynkowych i określenie standardu wydatków w projektach konkursowych realizowanych w ramach Działania 2.2 RPOWP w województwie podlaskim pdf
23. Komunikat dotyczący konkursu w ramach Działnia 2.2 RPOWP pdf
24. Komunikat Nr 2dotyczący konkursu w ramach Działania 2.2 RPOWP pdf
25. Komunikat Nr 3 dotyczący konkursu w ramach Działania 2.2 RPOWP pdf
26. Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej pdf
27. Lista projektów negatywnie ocenionych pdf
28. Lista projektów ocenionych pozytywnie i wybranych do dofinansowania pdf
29. Lista członków KOP w ramach Działania 2.2 pdf
Dodatkowe opcje

Bookmark and Share