Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

RPPD.03.02.01_03.02.02-IP.01-20-001/16

LpTematFormat pliku
Komunikat dotyczący zmian w regulaminie konkrsu z dnia 20.06.2016 r. pdf
Komunikat dotyczący zmian w regulaminie konkrsu z dnia 29.06.2016 r. pdf
1. Ogłoszenie o naborze z dnia 30.05.2016 r.                                                           
 pdf
2. Regulamin konkursu z dnia 30.05.2016 r.
pdf
Regulamin konkursu z dnia 20.06.2016 r. pdf
Regulamin konkursu z dnia 29.06.2016 r. ( wersja obowiązująca)
pdf
3. Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu - Wzór uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego pdf
Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu - Wzór uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego doc
4. Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu -Instrukcja wypelniania uproszczonego  wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego pdf
5. Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu -  Karta weryfikacji poprawności uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego pdf
6, Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu - Karta oceny formalno - merytorycznej uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego pdf
7. Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu - Wzór  wniosku o dofinansowanie pdf
8. Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu -  Instrukcja wypełniania wniosku pdf
9. Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu - Karta weryfikacji poprawności wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego pdf
10. Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu - Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pdf
11. Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu-Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pdf
12. Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu - Wzór umowy o dofinanasowanie  projektu zintegrowanego EFS pdf
13. Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu - Ekspertyza pdf
14. Załącznik nr 12 do Regulaminu konkursu -  Standaryzacja wydatków w ramach 3.2. pdf
15. Załącznik nr 13 do Regulaminu konkursu -  Wzór Strategii projektu grantowego pdf
Załącznik nr 13 do Regulaminu konkursu -  Wzór Strategii projektu grantowego doc
16. Załącznik nr 14 do Regulaminu konkursu  - Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS pdf
17. Załącznik nr 14 do Regulaminu konkursu - Lista sprawdzajaca kwalifikacje pdf
18. Załącznik nr 15 do Regulaminu konkursu - Wytyczne Instytucji Zarzadzajacej dotyczace wsparcia ksztalcenia ustawicznego w ramach RPOWP 2014 -2020 pdf
19.
Załącznik nr 1 do Umowy - Ogólne warunki umów o dofinansowanie pdf
20.
Załącznik nr 2 do Umowy - Wzór harmonogramu płatności pdf
Załacznik nr 4 do Umowy - Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT pdf
Załączik nr 5 do Umowy - Porozumienie w sprawie przetwarzania danych osobowych pdf
21.
Załącznik nr 6 do Umowy - Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych ze środków EFS w ramach RPOWP 2014-2020 pdf
Załacznik nr 7 do Umowy - Wzór zestawienia wszystkich dokumentów księgowych dotyczących realizowanego projektu pdf
22. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów Zintegrowanych RPOWP 2014 wraz z załącznikami pdf
23. Lista członków KOP  
Dodatkowe opcje

Bookmark and Share