Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

RPPD.02.01.00-IP.01-20-002/16

LpTematFormat pliku
1. Komunikat dotyczący wezwania pdf
2. Wezwanie PUP do złożenia wniosków o dofinansowanie PUP 2016 pdf
3. Załącznik nr 1 - Wyciąg z SZOOP RPOWP 2014 - 2020 w zakresie Działania 2.1 - projekty pozakonkursowe PUP
pdf
4. Załącznik nr 2 - Systematyka kryteriów wyboru projektów pozakonkursowych PUP pdf
5. Załącznik nr 3 - Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji_projektu w ramach RPOWP2014-2020 pdf
Zmieniony załącznik nr 3 Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji_projektu w ramach RPOWP2014-2020 ( aktualizacja 05.04.2016 r.)
pdf
6. Załącznik nr 4 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach RPOWP2014-2020 pdf
Zmieniony załącznik nr 4 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach RPOWP2014-2020 ( aktualizacja 05.04.2016 r.)
pdf
7. Załącznik nr 5 - Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu na 2016 r. pdf 
8. Załącznik nr 6 - Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP pdf 
9. Załącznik nr 7 - Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP pdf 
10. Załącznik nr 8 - Wzór deklaracji poufności dla osoby dokonującej oceny formalnej albo oceny merytorycznej (nabór pozakonkursowy) pdf 
11. Załącznik nr 9 - Wzór oświadczenia pracownika IP o bezstronności (nabór pozakonkursowy) pdf
12. Lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym pdf
Dodatkowe opcje

Bookmark and Share