Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

RPPD.02.04.00-IP.01-20-001/16

LpTematFormat pliku
1. Komunikat dotyczący konkursu z dnia 30.03.2016 r. pdf

Komunikat dotyczący konkursu z dnia 02.02.2016 r. pdf

Komunikat dotyczący konkursu pdf
2. Ogłoszenie o naborze pdf
Zaktualizowane ogłoszenie (03.12.2015r.) pdf
3. Regulamin konkursu pdf
Zaktualizowany Regulamin Konkursu ( 03.12.2015 r.) pdf
4. Załacznik nr 1 Karta weryfikacji poprawności w ramach RPOWP pdf 
5. Załącznik nr 2 Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie pdf 
6. Załącznik nr 3 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie pdf 
7. Załącznik nr 4 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu pdf 
8. Załącznik nr 5 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach RPOWP pdf 
9. Załącznik nr 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami pdf 
  Zaktualizowany Załącznik nr 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami ( 03.12.2015r.)
pdf
  Zaktualizowany załącznik nr 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami ( 02.02.2016r.) pdf
  Zaktualizowany załącznik nr 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami ( 30.03.2016r.) pdf
10. Załącznik nr 7 Wzór minimlanego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ( kwoty ryczałtowe) pdf 
  Zaktualizowany Załącznik nr 7 Wzór minimlanego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ( kwoty ryczałtowe) ( 03.12.2015 r.)
pdf
  Zaktualizowany Załącznik nr 7 Wzór minimlanego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ( kwoty ryczałtowe) ( 02.02.2016 r.) pdf
Zaktualizowany Załącznik nr 7 Wzór minimlanego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ( kwoty ryczałtowe) ( 30.03.2016 r.) pdf
11. Załącznik nr 8 Standaryzacja wydatków w ramach konkursu nr RPPD.02.04.00-IP.01-20-001.15 pdf
  Zaktualizowany Załącznik nr 8 Standaryzacja wydatków w ramach konkursu nr RPPD.02.04.00-IP.01-20-001.16 ( 03.12.2015 r.)
pdf
12. Wyjaśnienia odnośnie konkursu w ramach Działania 2.4 pdf
13. Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej. pdf
14. Lista projektów negatywnie ocenionych pod względem formalnym. pdf
15. Lista projektów wybranych do dofinansowania pdf
16. Lista Członków Komisji Oceny Projektów pdf
Dodatkowe opcje

Bookmark and Share