Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

WUP Białystok

Program Operacyjny

Nazwa Funduszu

Priorytet/ Temat

Działanie

Tytuł Projektu

Wartość Projektu

Okres Realizacji

ZPORR

EFS

Priorytet 2: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich wregionach

Działanie 2.1

Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy imożliwości kształcenia ustawicznego w regionie

Popyt i podaż pracy – diagnoza rynku województwa podlaskiego

100770,00

15.02.2005-
15.08.2005

ZPORR

EFRR

Priorytet 4:

Pomoc techniczna

Działanie 4.1

Wsparcie procesu wdrażania ZPORR

– wydatki limitowane

Wsparcie kadrowe WUP Białystok w procesie wdrażania ZPORR

37312,00

01.09.2004-
31.12.2004

ZPORR

EFRR

Priorytet 4:

Pomoc techniczna

Działanie 4.1

Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013

– wydatki limitowane

Wsparcie kadrowe WUP Białystok w procesie wdrażania ZPORR

188520,00

01.01.2005-
31.12.2005

ZPORR

EFRR

Priorytet 4:

Pomoc techniczna

Działanie 4.1

Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013

– wydatki limitowane

Wsparcie kadrowe WUP wBiałymstoku

706100,00

01.01.2006-
31.03.2007

ZPORR

EFRR

Priorytet 4:

Pomoc techniczna

Działanie 4.1

Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013

– wydatki limitowane

Wsparcie kadrowe WUP wBiałymstoku Pomoc Techniczna ZPORR

 

230100,00

01.04.2007-
31.12.2007

ZPORR

EFRR

Priorytet 4:

Pomoc techniczna

Działanie 4.1

Wsparcie procesu wdrażania ZPORR

– wydatki limitowane

Leasing samochodu osobowego w procesie wdrażania ZPORR

66018,36

01.11.2004-
31.12.2006

ZPORR

EFRR

Priorytet 4:

Pomoc techniczna

Działanie 4.2

Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013

– wydatki nielimitowane

Wyposażenie pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR wniezbędne narzędzia pracy

84 086,42

01.09.2006-
30.06.2007

ZPORR

EFRR

Priorytet 4:

Pomoc techniczna

Działanie 4.2

Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013

– wydatki nielimitowane

Opracowanie ewaluacji on-going projektów realizowanych w ramach działania 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR w latach 2004-2006

128100,00

01.08.2007-
31.12.2007

ZPORR

EFRR

Priorytet 4:

Pomoc techniczna

Działanie 4.3

Działania informacyjne ipromocyjne

Rola EFS w procesie wdrażania projektów wzakresie rozwoju zasobów ludzkich w ramach ZPORR

40208,00

15.12.2004-
30.09.2005

ZPORR

EFRR

Priorytet 4:

Pomoc techniczna

Działanie 4.3

Działania informacyjne ipromocyjne

Sprawozdanie z realizacji Działań 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR w województwie podlaskim

21679,47

06.03.2008-
30.05.2008

ZPORR

EFRR

Priorytet 4:

Pomoc techniczna

Działanie 4.2

Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013

– wydatki nielimitowane

Wsparcie rozwoju pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR poprzez organizację wizyty studyjno – szkoleniowej na Litwie

22800,00

01.04.2008- 16.06.2008

ZPORR

EFRR

Priorytet 4:

Pomoc techniczna

Działanie 4.2

Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013

– wydatki nielimitowane

Wsparcie procesu realizacji programu operacyjnego ZPORR

64 250,00

02.04.2009-
30.06.2009

ZPORR

EFRR

Priorytet 4:

Pomoc techniczna

Działanie 4.3

Działania informacyjne ipromocyjne

Promowanie komponentu ZPORR w województwie podlaskim

52 000,00

02.04.2009
-30.06.2009

SPO RZL

EFS

Priorytet 1:

Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej ispołecznej

Działanie 1.1

Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy

Biuletyn Informacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy

125722,19

15.04.2006-
31.03.2008

SPO RZL

EFS

Priorytet 1:

Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej ispołecznej

Działanie 1.1

Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy

Urząd Pracy 7 dni wtygodniu 24h na dobę

11595735,73

01.05.2006-
31.03.2008

SPO RZL

EFS

Priorytet 1:

Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej ispołecznej

Działanie 1.1

Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy

Skuteczny Trener

227611,50

01.11.2006-
31.08.2007

SPO RZL

EFS

Priorytet 1:

Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej ispołecznej

Działanie 1.1

Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy

Profesjonalizm usług urzędu pracy

148957,00

20.03.2006-
22.12.2006

SPO RZL

EFS

Priorytet 1:

Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej ispołecznej

Działanie 1.1

Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy

Język angielski oknem na świat

1274459,18

07.12.2006-
29.02.2008

SPO RZL

EFS

Priorytet 1:

Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej ispołecznej

Działanie 1.4

Integracja zawodowa ispołeczna osób niepełnosprawnych

Przyjazny urząd

195114,60

01.03.2006-
30.06.2007

SPO RZL

EFS

Priorytet 3:

Pomoc techniczna

Działanie 3.1

Wsparcie zarządzania Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Wsparcie kadrowe WUP Białystok w procesie wdrażania SPO RZL

689000,00

01.05.2004-
31.03.2005

SPO RZL

EFS

Priorytet 3:

Pomoc techniczna

Działanie 3.1

Wsparcie zarządzania Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Wsparcie kadrowe WUP Białystok w procesie wdrażania SPO RZL

1123010,00

01.04.2005-
31.12.2006

SPO RZL

EFS

Priorytet 3:

Pomoc techniczna

Działanie 3.1

Wsparcie zarządzania Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Wsparcie kadrowe WUP Białystok we wdrażaniu SPO RZL i PO KL

803007,00

01.01.2007-
31.12.2007

SPO RZL

EFS

Priorytet 3:

Pomoc techniczna

Działanie 3.1

Wsparcie zarządzania Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Audyt zewnętrzny dla Instytucji Wdrażającej

93531,00

01.11.2004-
30.09.2005

SPO RZL

EFS

Priorytet 3:

Pomoc techniczna

Działanie 3.2

Informacja i promocja działań Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Rola EFS w procesie realizacji przedsięwzięć rynku pracy wramach SPO RZL

69614,00

01.11.2004-
30.09.2005

SPO RZL

EFS

Priorytet 3:

Pomoc techniczna

Działanie 3.2

Informacja i promocja działań Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Sprawozdanie z działań SPO RZL oraz prezentacja PO KL

23244,00

15.12.2006-
31.12.2007

SPO RZL

EFS

Priorytet 3:

Pomoc techniczna

Działanie 3.3

Zakup sprzętu komputerowego

Wsparcie procesu realizacji SPO RZL – zakup sprzętu komputerowego

14002,00

01.10.2005-
31.12.2005

SPO RZL

EFS

Priorytet 3:

Pomoc techniczna

Działanie 3.3

Zakup sprzętu komputerowego

Wsparcie procesu realizacji SPO RZL – zakup sprzętu komputerowego

22871,00

03.01.2007-
31.12.2007

IW EQUAL

EFS

Tematu F:

Wspieranie zdolności dostosowania się firm ipracowników do strukturalnych zmian gospodarczych oraz wspieranie wykorzystania technologii informacyjnych iinnych nowych technologii

Działanie 2

Centrum Zielonych Technologii

143118,00

01.01.2006-
31.03.2008Dodatkowe opcje

Bookmark and Share