Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

PUP Grajewo

Nazwa działania

Tytuł projektu

Formy wsparcia

Liczba beneficjentów

Tematyka

Wartość projektu PLN

Okres realizacji

2006 – 2007

Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia

Ty też możesz mieć pracę

 • prace interwencyjne,
 • szkolenia,
 • środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • przygotowanie zawodowe,
 • poradnictwo zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • doradztwo dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej,

267

Zwalczanie długotrwałego bezrobocia i powrót na rynek bezrobotnych

1 389 600,0

od 2006.01.01

do 2007.12.31

Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży

Udany start – aktywacja zawodowa młodzieży

 • prace interwencyjne,
 • szkolenia,
 • środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • staże zawodowe,
 • poradnictwo zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • doradztwo dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej,

264

Aktywizacja młodzieży na rynku pracy

1 369 800,0

od 2006.01.01

do 2007.09.30

2005

Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia

Wracamy do pracy – aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych

 • prace interwencyjne,
 • szkolenia,
 • środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • przygotowanie zawodowe,
 • poradnictwo zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • doradztwo dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej,

87

Zwalczanie długotrwałego bezrobocia i powrót na rynek bezrobotnych

568 990

od 2005.01.28

do 2005.12.31

Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży

Młodzież na Start – aktywacja zawodowa młodzieży

 • prace interwencyjne,
 • szkolenia,
 • środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • staże zawodowe,
 • poradnictwo zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • doradztwo dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej,

196

Aktywizacja młodzieży na rynku pracy

829 169,0

od 2005.01.31

do 2005.12.31

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share