Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

PUP Mońki

„Młodzież na rynku pracy – aktywny start zawodowy” 2004 r.

Liczba osób skierowanych ogółem - 45

w tym: młodzież przed 25 rokiem życia – 45, w tym absolwenci – 20

Formy wsparcia :

 • poradnictwo zawodowe – 45,
 • prace interwencyjne -13,
 • staże -20,
 • szkolenia - 12.

Całkowite wydatki projektu: 147.294,70

Kwota dofinansowania: 113.500,00

Działanie 1.3 (Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia) „Aktywizacja zawodowa – szansa na powrót na rynek pracy” 2004 r.

Liczba osób skierowanych ogółem – 34 osoby długotrwale bezrobotne.

 

Formy wsparcia :

 • poradnictwo zawodowe – 34,
 • prace interwencyjne – 23,
 • szkolenia - 11.

Całkowite wydatki projektu: 171.884,90

Kwota dofinansowania: 95.400,00

 

Działanie 1.2 (Perspektywy dla młodzieży) „Lepszy start – aktywizacja zawodowa bezrobotnej młodzieży” 2005 r.

Liczba osób skierowanych ogółem - 106

w tym: młodzież przed 25 rokiem życia – 106, w tym absolwenci – 30

Formy wsparcia:

 • poradnictwo zawodowe – 106,
 • prace interwencyjne -10,
 • staże - 61,
 • przygotowanie zawodowe -5,
 • szkolenia - 30.

 

Całkowite wydatki projektu: 376650,02

Kwota dofinansowania: 244.000,00

Działanie 1.3 (Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia) „Nowa alternatywa – aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych” 2005 r.

Liczba osób skierowanych ogółem – 81 osób długotrwale bezrobotnych

Formy wsparcia:

 • poradnictwo zawodowe – 81,
 • prace interwencyjne – 15,
 • szkolenia - 55,
 • staże - 6,
 • przygotowanie zawodowe -5.

Całkowite wydatki projektu: 249.750,02

Kwota dofinansowania: 131.400,00

Działanie 1.2 (Perspektywy dla młodzieży) „Lepsze jutro – program aktywizacji bezrobotnej młodzieży” 01.01.2006 – 31.12.2007 r.

Beneficjentami projektu są osoby młode do 25 roku życia i absolwenci szkół w liczbie 229 osób.

Formy wsparcia:

 • doradztwo zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • prace interwencyjne,
 • staże,
 • szkolenia,
 • dotacje na podjęcie działalności gospodarczej.

Całkowite wydatki na realizację projektu: 743.210,31

Działanie 1.3 (Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia) „Szansa na pracę – program aktywizacji osób bezrobotnych” 01.012006 – 31.12.2007 r.

Liczba osób skierowanych ogółem – 200 osób długotrwale bezrobotnych i pow.25 roku życia

Formy wsparcia:

 • poradnictwo zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • prace interwencyjne,
 • szkolenia,
 • dotacje na podjęcie działalności gospodarczej.

Całkowite wydatki projektu: 545.165,99

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share