Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

PUP Siemiatycze

Dz. 1.3 SPO RZL Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia „ Aktywizacja zawodowa - szansa na powrót na rynek pracy” 2004 r.

Projekt był skierowany do osób powyżej 25 roku życia zarejestrowanych w urzędzie pracy przez okres do 24 miesięcy z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów.

Rodzaj wsparcia:

 • poradnictwo zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • subsydiowane zatrudnienie - prace interwencyjne

Uczestnicy - 29 osób

Liczba godzin na 1 beneficjenta- 1004,79

Całkowita kwota projektu - 144 821,00 zł

kwota dofinansowania - 73 300,00 zł

Dz. 1.2 SPO RZL Perspektywy dla młodzieży  „Młodzież na rynku pracy - aktywny start zawodowy” 2004 r.

Projekt był skierowany do osób młodych do 25 roku życia, bezrobotnych przez okres do 24 miesięcy oraz absolwentów wszystkich szkół.

Rodzaj wsparcia:

 • poradnictwo zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • staże,
 • subsydiowane zatrudnienie - prace interwencyjne

Uczestnicy - 41 osób

Liczba godzin na 1 beneficjenta- 854,34

Całkowita kwota projektu - 139 100,00 zł

Kwota dofinansowania - 102 000,00 zł

Dz. 1.3 SPO RZL Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - ponowna szansa” 2005 r.

Projekt był skierowany do osób powyżej 25 roku życia z wyłączeniem osób w wieku do 27 lat w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły wyższej zarejestrowanych w urzędzie pracy przez okres do 24 miesięcy.

Rodzaje wsparcia:

 • poradnictwo zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • subsydiowane zatrudnienie,
 • przygotowanie zawodowe w miejscu pracy,
 • dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • szkolenia.

Uczestnicy - 53 osób

Liczba godzin na 1 beneficjenta- 709,72

Całkowita kwota projektu - 227 898,84 zł

Kwota dofinansowania - 115 800,00 zł

Dz. 1.2 SPO RZL Perspektywy dla młodzieży „Aktywizacja zawodowa młodzieży - pierwsze kroki na rynku pracy” 2005 r.

Projekt był skierowany do osób młodych do 25 roku życia oraz w wieku do 27 lat w okresie do 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej bezrobotnych przez okres do 24 miesięcy.

Rodzaj wsparcia:

 • poradnictwo zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • staże,
 • przygotowanie zawodowe w miejscu pracy.

Uczestnicy - 98 osób

Liczba godzin na 1 beneficjenta- 807,10

Całkowity koszt projektu - 329 300,00 zł

Kwota dofinansowania - 248 100,00 zł

Dz. 1.3 SPO RZL Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - nie bądź bierny szukaj pracy” 2006 r.

Projekt jest skierowany do osób powyżej 25 roku życia z wyłączeniem osób w wieku do 27 lat w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły wyższej zarejestrowanych w urzędzie pracy przez okres do 24 miesięcy.

Rodzaj wsparcia :

 • poradnictwo zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • szkolenia,
 • subsydiowane zatrudnienie - prace interwencyjne,
 • dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • przygotowanie zawodowe w miejscu pracy.

Uczestnicy - 61 osób

Całkowity koszt projektu - 214 892,00 zł

kwota dofinansowania - 151 600,00 zł

Dz. 1.2 SPO RZL Perspektywy dla młodzieży „Aktywizacja zawodowa młodzieży - wsparcie na starcie” 2006 r.

Projekt jest skierowany do osób młodych do 25 roku życia oraz w wieku do 27 lat w okresie do 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej bezrobotnych przez okres do 24 miesięcy.

Rodzaj wsparcia:

 • poradnictwo zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • staże,
 • przygotowanie zawodowe w miejscu pracy.

Uczestnicy - 97 osób

Całkowity koszt projektu - 373 892,00 zł

kwota dofinansowania - 268 600,00 zł

Sposób informowania

 • informacje zamieszczane na tablicach  ogłoszeń, drzwiach pokoi,
 • ulotki i informacje przekazywane osobom bezrobotnym w trakcie wizyt w urzędzie,
 • informacje zamieszczane w prasie lokalnej,
 • dokumentacja dotycząca projektów zawiera opis – logo.

Działanie 1.3 SPO RZL Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - nie bądź bierny szukaj pracy” 2006 r.

Projekt jest skierowany do osób powyżej 25 roku życia z wyłączeniem osób w wieku do 27 lat w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły wyższej zarejestrowanych w urzędzie pracy przez okres do 24 miesięcy.

Rodzaj wsparcia :

 • poradnictwo zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • szkolenia,
 • subsydiowane zatrudnienie - prace interwencyjne,
 • dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • przygotowanie zawodowe w miejscu pracy.

Uczestnicy - 61 osób

Całkowity koszt projektu - 214 892,00 zł

Kwota dofinansowania - 151 600,00 zł

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share