Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

PUP Augustów

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Działanie 1.3 schemat a – Projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie – edycja 2004 pt. „Aktywizacja zawodowa – szansa na powrót na rynek pracy”.

Beneficjenci ostateczni projektu:

 • osoby bezrobotne,
 • zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Augustowie,
 • powyżej 25 roku życia,
 • pozostające bez pracy do 24 miesięcy,
 • z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów. 

Podsumowanie realizacji projektów na koniec 2004 roku:

Działanie 1.3 SPO RZL

Poradnictwo zawodowe – 15 osób,

Pośrednictwo pracy – 73 osoby,

Prace interwencyjne - 58 osób (podpisano 30 umów z pracodawcami na organizację prac interwencyjnych),

Szkolenia – 15 osób (podpisano jedną umowę z jednostką szkolącą na organizację szkolenia w kierunku: „Sprzedawca”,

Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej - 3 osoby.

Łącznie w projekcie w ramach Działania 1.3 uczestniczyło 76 osób (48 kobiet i 28 mężczyzn).

Projekt zrealizowano w okresie od 01.04.2004r. - 31.12.2004r. Budżet tego projektu określony był na kwotę 323 980,00 zł., natomiast kwota dofinansowania 188 200,00 zł. Całkowite wydatki projektu poniesione w 2004 roku wyniosły 357 406,19 zł. W odniesieniu do założeń budżetowych stanowi to 110,32% realizacji finansowej projektu.

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Działanie 1.2 schemat a – Projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie – edycja 2004 pt. „Młodzież na rynku pracy- aktywny start zawodowy”.

Pomoc w ramach niniejszego projektu skierowano do bezrobotnej młodzieży. Beneficjenci ostateczni projektu:

 • osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Augustowie, poniżej 25 roku życia a bezrobotne i będące w ewidencji naszego Urzędu przez okres do 24 miesięcy,
 • bezrobotni absolwenci szkół wyższych do 27 roku życia w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej i będący zarejestrowanymi w naszym Urzędzie przez okres do 24 miesięcy.

Podsumowanie realizacji projektów na koniec 2004 roku:

Działanie 1.2 SPO RZL

Poradnictwo zawodowe – 44 osoby,

Pośrednictwo pracy – 105 osób,

Prace interwencyjne - 69 osób (podpisano 38 umów z pracodawcami na organizację prac interwencyjnych),

Staże – 36 osób (podpisano 30 umów o organizację staży),

Szkolenia – 38 osób. Podpisano siedem umów z jednostkami szkolącymi na organizację szkoleń w następujących kierunkach:

 1. operator żurawia przenośnego HDS - 1 osoba,
 2. prawo jazdy kat. D – 1 osoba,
 3. pilarz-drwal – 2 osoby,
 4. kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym – 3 osoby,
 5. prawo jazdy kat. C – 1 osoba,
 6. kurs języka angielskiego metodą e-learning – 17 osób,
 7. tworzenie stron www – 13 osób.
 8. jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej - 3 osoby.

Łącznie w projekcie w ramach Działania 1.2 uczestniczyło 139 osób (80 kobiet i 59 mężczyzn).

Projekt zrealizowano w okresie od 01.04.2004r. do 31.12.2004r. Wartość budżetu projektu na rok 2005 określono na kwotę 443 471,50zł., kwotę dofinansowania to wartość 293 500,00 zł., natomiast wydatki kwalifikowane to kwota 488 181,94zł i stanowi ona 110% realizacji budżetu.

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Działanie 1.3 schemat a – Projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie – edycja 2005 pt. „Powrót na rynek pracy”.

Beneficjenci ostateczni projektu:

 • osoby bezrobotne,
 • zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Augustowie,
 • powyżej 25 roku życia,
 • pozostające bez pracy do 24 miesięcy,
 • z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów.

Podsumowanie realizacji projektów na koniec 2005 roku:

Działanie 1.3 SPO RZL

Poradnictwo zawodowe – 33 osoby,

Pośrednictwo pracy – 45osób,

Prace interwencyjne - 13 osób,

Przygotowanie zawodowe - 32 osoby,

Szkolenia – 24 osoby. Podpisano dwie umowy z jednostkami szkolącymi na organizację szkolenia w tym samym kierunku, w dwóch różnych terminach:

 1. sam prowadzę własną firmę - 14 osób (11.03-23.03.2005r.),
 2. sam prowadzę własną firmę – 10 osób (13.06-24.06.2005r.),

Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej - 22 osoby.

Wydatki związane z transportem beneficjentów ostatecznych na miejsce szkolenia – 2 osoby,

Wydatki związane z transportem beneficjentów ostatecznych na przygotowanie zawodowe – 1 osoba.

Łącznie w projekcie w ramach Działania 1.3 uczestniczyły 74 osoby (44 kobiety i 30 mężczyzn).

Projekt zrealizowano w okresie od 01.03.2005r. - 31.12.2005r. Budżet tego projektu określony był na kwotę 445 001,00 zł., natomiast kwota dofinansowania 309 000,00 zł. Całkowite wydatki projektu poniesione w 2005 roku wyniosły 432 206,99 zł. W odniesieniu do założeń budżetowych stanowi to 97,12% realizacji finansowej projektu.

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Działanie 1.2 schemat a – Projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie – edycja 2005 pt. „Aktywny start zawodowy”.

Pomoc w ramach niniejszego projektu skierowana jest do bezrobotnej młodzieży. Beneficjentami ostatecznymi projektu są:

 • osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Augustowie, poniżej 25 roku życia a bezrobotne i będące w ewidencji naszego Urzędu przez okres do 24 miesięcy,
 • bezrobotni absolwenci szkół wyższych do 27 roku życia w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej i zarejestrowani w naszym Urzędzie przez okres do 24 miesięcy.

Podsumowanie realizacji projektów na koniec 2005 roku:

Działanie 1.2 SPO RZL

Poradnictwo zawodowe – 16 porad,

Pośrednictwo pracy – 218 osób,

Prace interwencyjne – 11 osób,

Staże - 194 osoby,

Przygotowanie zawodowe - 13 osób,

Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 4 osoby,

Szkolenia – 7 osób (podpisano trzy umowy z jednostkami szkolącymi na organizację szkoleń:

 1. sam prowadzę własną firmę - 6 osób (2 umowy),
 2. prawo jazdy kat. C – 1 osoba.

Wydatki związane z transportem beneficjentów ostatecznych na staże – 26 osób.

Łącznie w projekcie w ramach Działania 1.2 uczestniczyło 225 osób (161 kobiet i 64 mężczyzn).

Projekt realizowany był w okresie od 01.03.2005r. do 31.12.2005r. Wartość budżetu projektu na rok 2005 określono na kwotę 814 286,90zł., kwotę dofinansowania na 573 600,00 zł., natomiast wydatki kwalifikowane tego projektu to kwota 758 146,09zł i stanowi ona 93,11% realizacji budżetu.

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Działanie 1.2 schemat a – Projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie – edycja 2006 pt. „Debiut zawodowy”.

Pomoc w ramach niniejszego projektu skierowana jest do bezrobotnej młodzieży. Beneficjentami ostatecznymi projektu są:

 • Osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Augustowie, poniżej 25 roku życia a bezrobotne i będące w ewidencji naszego Urzędu przez okres do 24 miesięcy.
 • Bezrobotni absolwenci szkół wyższych do 27 roku życia w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej i będący zarejestrowanymi w naszym Urzędzie przez okres do 24 miesięcy.

 

Realizacja projektu „Debiut zawodowy” przedstawia się następująco*:

Działanie 1.2 SPO RZL

Poradnictwo zawodowe – 239 osób,

Pośrednictwo pracy – 158 osób,

Staże – 158 osób (podpisano  97 umów z pracodawcami o organizację staży),

Szkolenia – 97 osób (podpisano dwanaście umów z jednostkami szkolącymi na organizację szkoleń). Szkolenia zorganizowano w następujących kierunkach:

 1. operator koparki jednonaczyniowej kl. III – 1 osoba,
 2. prawo jazdy kat. C – 2 osoby (2 umowy),
 3. magazynier z obsługą wózka widłowego – 21 osób (2 umowy),
 4. techniki sprzedaży z obsługą kasy fiskalnej – 20 osób,
 5. pracownik ochrony osób i mienia – kurs przygotowujący do licencji I i II stopnia – 2 osoby,
 6. kurs kwalifikacyjny szeregowych Państwowej Straży Pożarnej – 2 osoby,
 7. kelner – barman – 10 osób,
 8. kurs języka angielskiego – 31 osób,
 9. kurs przedsiębiorczości – 7 osób ,
 10. makijaż, przedłużanie i stylizacja paznokci, manicure, pedicure, depilacja woskiem – 1 osoba,

Wydatki związane z transportem beneficjentów ostatecznych na miejsce szkolenia – 18 osób,

Wydatki związane z transportem beneficjentów ostatecznych na staż  – 24 osoby.

Łącznie w projekcie w ramach Działania 1.2 na dzień 7.12.2006r uczestniczyło 251 osób (171 kobiet i 80 mężczyzn).

Projekt zrealizowano w okresie od 02.01.2006r. - 31.12.2006r. Wartość tego projektu wynosi 917 908,00 zł., natomiast kwota dofinansowania 640 500,00 zł.

*stan na 31.12.2006r.

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Działanie 1.3 schemat a – Projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie – edycja 2006 pt. „Druga szansa”.

Beneficjenci ostateczni projektu:

 • osoby bezrobotne,
 • zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Augustowie,
 • powyżej 25 roku życia,
 • pozostające bez pracy do 24 miesięcy,
 • z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów.

Realizacja projektu „Druga szansa” przedstawia się następująco*:

Działanie 1.3 SPO RZL

Poradnictwo zawodowe – 121 osób,

Pośrednictwo pracy – 50 osób,

Przygotowanie zawodowe – 50 osób (podpisano  28 umów z pracodawcami na organizację przygotowania zawodowego),

Szkolenia – 77 osób (podpisano dziesięć umów z jednostkami szkolącymi na organizację szkoleń). Szkolenia zorganizowano w następujących kierunkach:

 1. operator walca drogowego kl. III – 3 osoby,
 2. operator spycharki kl. III – 2 osoby,
 3. przedsiębiorczość – 20 osób (10.04-28.04.2006r.),
 4. przedłużanie i stylizacja paznokci, manicure, pedicure, depilacja woskiem – 1 osoba,
 5. szkolenie kierowców wykonujących transport drogowy w zakresie przewozu rzeczy – 2 osoby,
 6. prawo jazdy kat. C – 1 osoba,
 7. kurs języka angielskiego – 30 osób,
 8. kurs kwalifikacyjny szeregowych Państwowej Straży Pożarnej - 3 osoby,
 9. magazynier z obsługą wózka widłowego – 6 osób,
 10. przedsiębiorczość – 9 osób (10.11-27.11.2006r.),

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 20 osób,

Wydatki związane z transportem beneficjentów ostatecznych na miejsce szkolenia – 6 osób,

Wydatki związane z transportem beneficjentów ostatecznych na przygotowanie zawodowe  – 3 osoby.

Łącznie w projekcie w ramach Działania 1.3 na dzień 8.12.2006r uczestniczyło 139 osób (59 kobiet i 80 mężczyzn).

Projekt zrealizowano w okresie od 02.01.2006r. - 31.12.2006r. Wartość tego projektu wynosi 530 248,00 zł., natomiast kwota dofinansowania 361 600,00 zł.

*stan na 31.12.2006r.

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share