Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

PUP Zambrów

ROK

Program

Nr i nazwa działania

Tytuł Projektu

Formy wsparcia

Ilość benef.

Wartość proj.

Okres realiz.

2004

SPO RZL

1.2

PERSPEKTYWY DLA MŁODZIEŻY

Młodzież na rynku pracy – aktywny start zawodowy

a)szkolenia

b)prace interwencyjne

c)staże

61

206934,4

01.04.2004 – 31.12.2004

1.3 PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE DŁUGOTRWAŁEGO BEZROBOCIA

Aktywizacja zawodowa – szansa na powrót na rynek pracy

a)szkolenia

b)prace

interwencyjne

c)dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

73

242955,2

01.04.2004 – 31.12.2004

2005

SPO RZL

1.2

PERSPEKTYWY DLA MŁODZIEŻY

Szansa dla młodych

a)szkolenia

b)prace interwencyjne

c)staże

d)przygotowanie do wykonywania zawodu

e)jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

173

598634,0

01.03.2005 – 31.12.2005

1.3

PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE DŁUGOTRWAŁEGO BEZROBOCIA

Od bezrobocia do zatrudnienia

a)szkolenia

b)prace interwencyjne

c)przygotowanie do wykonywania zawodu

d)dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

97

338380

01.03.2005 – 31.12.2005

2006

SPO RZL

1.2

PERSPEKTYWY DLA MŁODZIEŻY

Pierwsza szansa

a)szkolenia

b)staż

c)przygotowanie do wykonywania zawodu

d)dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

154

633900

01.02.2006 – 31.12.2006

1.3 PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE DŁUGOTRWAŁEGO BEZROBOCIA

Powrót do aktywności

a)szkolenia

przygotowanie do wykonywania zawodu

b)jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

91

357900

01.02.2006 – 31.12.2006

2007

SPO RZL

1.2

PERSPEKTYWY DLA MŁODZIEŻY

Pierwsza szansa

a)szkolenia

b)staż

c)przygotowania do wykonywania zawodu

d)jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

73

396900

01.01.2007 – 31.12.2007

1.3 PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE DŁUGOTRWAŁEGO BEZROBOCIA

Powrót do aktywności

a)szkolenia

przygotowania do wykonywania zawodu

b)jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

115

558700

01.01.2007 – 31.12.2007

Głównym celem realizowanych projektów było i jest udzielenie możliwie wszechstronnej pomocy beneficjentom projektów, począwszy od poradnictwa zawodowego
i pośrednictwa pracy po aktywne formy pomocy, by pobudzić ich aktywność zawodową
i poprzez zastosowane formy wspierania zwiększyć ich szanse na podjęcie i utrzymanie pracy.

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share