Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Programy 2007-2012

Programy realizowane w roku 2012

- Rządowe programy aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych finansowane z rezerwy FP pozostajacej w dyspozycji MPiPS

1. Program specjalny skierowany do osób bezrobotnych do 30 roku życia

 Zasady ubiegania się o dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie/dofinansowanie programów specjalnych w 2012 roku skierowanych do osób do 30 roku życia.

  •   Raport z realizacji programu specjalnego skierowanego do osób bezrobotnych do 30 roku życia

           -  część opisowa

           -  część szczegółowa

2. Program specjalny skierowany do osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia

Zasady ubiegania się o dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie/dofinansowanie programów specjalnych w 2012 r. skierowanych do osób powyżej 50 roku życia.

  •   Raport z realizacji programu specjalnego skierowanego do osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia

           - część opisowa

           - część szczegółowa

3. Raport z realizacji w roku 2012 programów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych finansowanych ze środków FP stanowiących rezerwę Ministra Pracy i Polityki Społecznej, uruchomionych w ramach dodatkowych przychodów – woj. podlaskie.

Programy realizowane w roku 2011

- Rządowe programy aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych finansowane z  rezerwy FP pozostającej w dyspozycji MPiPS

 1. Zasady przyznawania dodatkowych środków FP z rezerwy ministra w roku 2011

 2.  Zasady ubiegania się o dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie/dofinansowanie programów specjalnych w 2011 r.

Działania antykryzysowe

 

Programy realizowane w roku 2010:

- Rządowe programy aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych finansowane z rezerwy FP pozostającej w dyspozycji MPiPS

         - Raport z wykorzystania środków FP przeznaczonych na realizację innych programów w woj. podlaskim w roku 2010

 Programy regionalne realizowane w roku 2008

"Prewencja na start" - wersja aktualna

"Drogowiec" - wersja aktualna

"Kwalifikacje i zatrudnienie" - wersja aktualna

Programy rządowe realizowane w roku 2008

Programy regionalne realizowane w latach 2005-2007:

Programy rządowe realizowane w roku 2007

Projekty współfinansowane ze środków EFS

Wojewódzki Program Pomocy na rzecz zatrudnienia
osóbniepełnosprawnych

Kierunki działań WUP Białystok na rzecz przeciwdziałania bezrobociu w latach 2001-2006

Określenie kierunków działań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku na rzecz przeciwdziałania bezrobociu w latach 2001-2006 na terenie województwa podlaskiego

Programy PHARE:

-

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share