Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

PUP Sokółka

ul. Kryńska 40
16 - 100 Sokółka

tel. centrala: (85) 722-90-10
fax.:

(85) 722-90-11

e-mail.: biso@praca.gov.pl
http://pupsokolka.pl
BIP: http://pup.sokolka.sisco.info/

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek- piątek............7.30 - 15.30

Powiatowy Urzad Pracy w Dąbrowie Białostockiej

ul. Gen. N. Sulika 4a
16 - 200 Dąbrowa Białostocka
tel./fax(85) 712-12-03, 712-10-58, 712-66-40
e-mail.:bisoda@praca.gov.pl

Wykaz Działów PUP w Sokółce:

Komórka organizacyjnaImię i nazwiskoNr pokoju

Tel

Zakres udzielanych informacji
PUP Sokółka
Mirosław Biernacki 18A 85 722 90 10 Dyrektor
Teresa Kieda 18B 85 722 90 10 Z-ca Dyrektora
Aneta Joszczyk 18 85 722 90 10 Sekretariat
Dział Organizacyjno - Administracyjny Urszula Kułak 23 85 722 90 17 Kierownik Działu, kadry
Agnieszka Kirejczyk 5 85 722 90 19 informtyk, statystyka
Marek Łowczecki 24 85 722 90 18 archiwum, BHP
Mieczysław Łozowski 24 85 722 90 18 kierowca
Dział Finansowo - Księgowy Paulina Stelmaszek 20 85 722 90 15 Główny Księgowy
Teresa Nietupska 19 85 722 90 16 księgowość budżetu
Joanna Sawicka 19 85 722 90 16 księgowość Funduszu Pracy i EFS
Centrum Aktywizacji Zwodowej Edyta Wilkeil 9 85 722 90 22 Kierownik CAZ
Teresa Lisowska 26 85 722 90 21 prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie - użyteczne
Alicja Januszkiewicz 26 85 722 90 24 staże, przygotowanie zawodowe, zwrot kosztów dojazdu
Anna Turko

17 

85 722 90 20

projekty EFS 

Janina Łowczecka
Joanna Kruchelska

stan. 2

stan. 1

85 722 90 34

85 722 90 33

poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa

 

Zuzanna Czarnecka stan. 3 85 722 90 12 pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy - Klub Pracy
Monika Wiszowata stan. 4 85 722 90 23 szkolenia bezrobotnych
Jolanta Kuderwska stan. 5 85 722 90 25 dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, wyposażenie stanowisk pracy, PFRON
Urszula Jaworowicz stan. 7 85 722 90 39 pośrednictwo pracy
Grażyna Kuźma stan. 8 85 722 90 28 pośrednictwo pracy
Zofia Żółtko - Klepacka stan. 9 85 722 90 29 pośrednictwo pracy
Marta Kuźma stan. 10 85 722 90 30 EURES, pośrednictwo pracy
Magdalena Sanik stan. 11 85 722 90 31 pośrednictwo pracy
Dział Ewidencji i Świadczeń Marta Szlis 6 85 722 90 32 Kierownik Działu, odwołania od decyzji, nienależnie pobrane świadczenia
Dorota Kowejsza 9 85 722 90 35 rejestracja
Agnieszka Bagan 7 85 722 90 36 potwierdzanie gotowości do pracy, zasiłki, stypendia stażowe z EFS, dodatki i stypendia za czas szkolenia
Agnieszka Normantowicz 7 85 722 90 37 potwierdzanie gotowości do pracy, stypendia stażowe, zasiłki
Anna Olechno 8 85 722 90 38 płatnik, potwierdzanie gotowości do pracy, zasiłki

Wykaz Referatów PUP Filia w Dąbrowie Białostockiej:

Centrala: 85 712 12 03

Komórka organizacyjnaImię i nazwiskoNr pokojuTelZakres udzielanych informacji
PUP w Sokółce Filia w Dąbrowei Białostockiej
  Antoni Hrynkiewicz 3 85 712 66 47 Z-ca Dyrektora
  2 85 712 66 40 SEKRETARIAT
Referat Organizacyjno-Administracyjny Artur Orpik 5 85 712 66 51 Kierownik Referatu, Administrator sieci
Danuta Bajko 4a 85 712 66 43  statystyka, archiwum
Jan Janucik 2a 85 712 66 55 kierowca
Centrum Aktywizacji Zawodowej Halina Niedźwiedź 7 85 712 66 50 Kierownik CAZ, dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, programy EFS
Marzanna Stypułkowska stan. 2 85 712 66 48 pośrednictwo pracy, prace interwencyjne, dotacje na wyposażenie stanowisk pracy, programy EFS
Grażyna Zajęczkowska stan. 4 85 712 66 53 pośrednictwo pracy, staże, Klub Pracy
Grażyna Kalenik stan. 3 85 712 66 44 staże, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, pośrednictwo pracy PFRON
Anna Kieczeń stan. 1 85 712 66 42 pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa
Halina Rogozińska 4

85 712 66 56

poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa
Danuta Bajko 4a 85 712 66 43 szkolenia, przygotowanie zawodowe
Referat Ewidencji i Świadczeń Teresa Orpik 1 85 712 66 45 Kierownik Referatu, odwołania od decyzji, wypłata zasiłków i sprawy związane z ubezpieczeniem społecznym bezrobotnych, wydawanie informacji PIT-11
Agata Kukuć 1 85 712 66 45 rejestracja bezrobotnych
Izabela Sulima Informacja 85 712 66 46 informacja, wydawanie zaświadczeń
Samodzielne stanowisko ds. obsługi Funduszu Pracy Stanisława Bielska 8 85 712 66 54 wydatki Funduszu Pracy i EFS
Dodatkowe opcje

Bookmark and Share