Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Poradnictwo na odległość- konsultacje przez internet

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Białymstoku oferuje konsultacje doradcy zawodowego za pośrednictwem poczty elektronicznej*:

Konsultacje skierowane są do osób bezrobotnych i poszukujących pracy, które potrzebują pomocy w zakresie:

  • efektywniejszego poszukiwania pracy,
  • pozyskania informacji o zawodach i ścieżkach kształcenia,
  • możliwości przekwalifikowania lub doskonalenia zawodowego,
  • opracowania dokumentów aplikacyjnych,
  • przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Osoby zainteresowane poradnictwem zawodowym na odległość powinny wypełnić poniższy formularz

 "karta usług doradczych"

 i przesłać go wraz z opisem swojego problemu zawodowego na adres e-mail: biciz@wup.wrotapodlasia.pl

*Informacja dotycząca poczty elektronicznej:
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.), co oznacza, że w treści korespondencji należy podać:

  • imię i nazwisko osoby zwracającej się z pytaniem,
  • adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numeru domu i mieszkania),
  • konkretne pytanie - wskazanie sprawy.

Prosimy również o wskazanie adresu e-mail, na który ma zostać przesłana odpowiedź!

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share