Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Giełda Szans

W dniu 25.09.2007 r. Centrum Informacji i Planowania Kariery w Białymstoku zorganizowało przedsięwzięcie pod nazwą „GIEŁDA SZANS”, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego. Impreza była skierowana do osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców zainteresowanych pozyskaniem kandydatów do pracy.

Wzięły w niej udział instytucje i organizacje zajmujące się udzielaniem wsparcia i pomocy osobom niepełnosprawnym, instytucje szkoleniowe i edukacyjne, biura karier, agencje zatrudnienia, instytucje rynku pracy, zakłady pracy chronionej oraz zakłady z otwartego rynku pracy. Swoje usługi zaprezentowało 41 instytucji.

Galeria zdjęć - Giełda Szans

   

Na przygotowanych stoiskach wystawienniczych uczestnicy „GIEŁDY SZANS” mogli uzyskać informacje z jakich świadczeń i usług mogą korzystać, a także zapoznać się z ofertami pracy. W Punkcie Porad Prawnych specjaliści udzielali konsultacji w zakresie: ubezpieczenia społecznego, podatków, prawa pracy oraz informacji o zmianach w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wprowadzających nowe, korzystne zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Uczestnicy „GIEŁDY SZANS” mogli również zgłosić się na rozmowę do psychologa lub doradcy zawodowego, a także skorzystać z bezpłatnych usług:

  • masażu, badania serca-EKG, pomiaru ciśnienia tętniczego krwi i ciężaru ciała, porady dietetyka, konsultacji w zakresie profilaktyki próchnicy i protetyki
  • pomiaru poziomu cukru i cholesterolu we krwi
  • badania słuchu
  • porad wizażystki.

Podczas otwarcia imprezy przekazane zostały osobom niepełnosprawnym wózki inwalidzkie, które CARITAS Archidiecezji Białostockiej otrzymał z Zakonu Rycerzy Kolumba, Wheelchair Foundation.

„GIEŁDA SZANS” cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wzięło w niej udział 557 osób. Podobne przedsięwzięcia odbyły się w Centrach w Łomży i w Suwałkach.

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share