Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Oferta dla pracodawców

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej świadczą poradnictwo zawodwe i informację zawodową na rzecz pracodawców poprzez:

 • udzielanie indywidualnych porad zawodowych w celu wspierania rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników (z wykorzystaniem narzędzi psychometrycznych - testów), m.in. poprzez: ocenę potencjału zawodowego lub wybranych kompetencji, badanie stopnia obciążenia stresem i stylu radzenia sobie w sytuacjach stresowych, badanie preferencji i predyspozycji zawodowych, dobór form doskonalenia zawodowego;                           
 • pomoc zwalnianym pracownikom w odnalezieniu się na rynku pracy poprzez organizowanie spotkań informacyjnych na temat usług urzędów pracy, indywidualne rozmowy z doradcą zawodowym, wsparcie psychologiczne oraz warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy i poradnictwo grupowe.

  Uczestnikom indywidualnego doradztwa zawodowego udzielamy informacji zwrotnej (o mocnych stronach, sugestiach poprawy określonych aspektów funkcjonowania lub obszarach do rozwoju).

  Usługi świadczone są na wniosek pracodawcy.

   

  Wniosek dla pracodawcy

   

  Wypełniony wniosek można przesłać dorogą e-mailową lub faxem na adres:

  Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Białymstoku

  ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok

  tel. (85) 74 97 243, (85) 74 97 244, (85) 74 97 241

  fax. (85) 74 97 209

  biciz@wup.wrotapodlasia.pl

   

  Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Łomży

  ul. Nowogrodzka 1, 18-400 Łomża

  tel. (86) 216 23 46, (86) 216 74 79

  fax. (86) 216 23 46

  biwulo@wup.wrotapodlasia.pl

   

  Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Suwałkach

  ul. Przytorowa 9b, 16-400 Suwałki

  tel. (87) 565 11 55

  fax. (87) 566 66 01

  biwusu@wup.wrotapodlasia.pl

  Dodatkowe opcje

  Bookmark and Share