Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Eures

Centrum Inforamcji i Planowania Kariery Zawodowej wspiera, koordynuje i realizuje zadania sieci EURES na terenie województwa we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, samorządami powiatowymi, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców, w tym: 

       - świadczy pośrednictwo pracy dla pracodawców krajowych i zagranicznych,        

       - informuje o możliwościach zatrudnienia, warunkach życia i pracy na terutorium RP i
        w państwach EOG oraz o sytuacji na rynkach pracy tych państw,

       - rozlicza grant EURES. 

 

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share