Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Bieżąca działalnośćSzkolenie "Co trzeba wiedzieć przed wyjazdem za granicę?"

29 kwietnia 2015 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku odbyło się szkolenie pn. "Co trzeba wiedzieć przed wyjazdem za granicę?", zorganizowane przez Europejskie Służby Zatrudnienia tut. Urzędu we współpracy z Ambasadą Królestwa Niderlandów. W szkoleniu wzięli udział doradcy klienta z powiatowych urzędów pracy woj. podlaskiego, kadra EURES Podlaskiej Komendy Wojewódzkiej OHP, przedstawiciel biura karier, doradcy zawodowi z białostockich szkół ponadgimnazjalnych, członkowie Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. Tematyka spotkania związana był z wyjazdami Polaków za granicę, ze szczególnym ukierunkowaniem na podejmowanie pracy w Holandii.

Podczas szkolenia gościliśmy przedstawiciela Ambasady Królestwa Niderlandów - Panią Urszulę Kozłowską oraz przedstawiciela pozarządowej organizacji FairWork, która pomaga obywatelom innych krajów (w tym Polakom), przebywającym w Holandii, których prawa pracownicze są naruszane - Panią Hannę Mongard.

Na początku spotkania Pani Urszula Kozłowska przedstawiła ogólne informacje na temat holenderskiego rynku pracy. Zostały omówione warunki pracy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków zatrudnienia przez agencje pracy tymczasowej. Następnie Pani Hanna Mongard omówiła działania podejmowane przez organizację FairWork w zakresie pomocy Polakom, którzy spotykają się z łamaniem prawa ze strony holenderskich pracodawców.

W kolejnej części spotkania Pani Katarzyna Gromadzka - starszy inspektor Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku zaprezentowała działania podejmowane przez KWP w zakresie zwalczania procederu handlu ludźmi.

Szkolenie było również okazją do wymiany poglądów na temat aktualnych migracji Polaków oraz postrzegania naszych rodaków przez społeczeństwo holenderskie.


Rekrutacja do Wielkiej Brytanii - pracownik magazynu - Agencja Pracy Tymczasowej Staffline

18 marca 2015 r. (po raz drugi) w sali konferencyjnej WUP odbyły się rozmowy kwalifikacyjne do pracy w Wielkiej Brytanii na stanowisko pracownik magazynu z udziałem przedstawiciela Agencji Pracy Tymczasowej Staffline. Koordynatorem oferty jest WUP w Rzeszowie, natomiast rekrutację w woj. podlaskiem i rozmowy kwalifikacyjne zorganizowały Europejskie Służby Zatrudnienia WUP w Białymstoku. Spotkanie składało się z dwóch części. Na początku zostały zaprezentowane ogólne informacje na temat warunków pracy, a następnie odbyły się indywidualne rozmowy przedstawiciela Agencji z każdym zainteresowanym kandydatem. Najważniejszym wymogiem stawianym przez Agencję była znajomosć języka angielskiego umożliwiająca komunikację oraz chęć do pracy. W spotkaniu wzięły udział 43 osoby, z czego do rozmów przystąpiło 35 kandydatów. Pracodawca wysoko ocenił umiejętności językowe oraz motywację do wyjazdu za granicę zaproszonych osób. Kolejna rekrutacja planowana jest w dniach 6-7 maja 2015 r.


Wideokonferencja "Praca i życie w Norwegii" - II spotkanie

9 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku odbyła się ponownie wideokonferencja z udziałem doradcą EURES w Norwegii online "Praca i życie w Norwegii". W spotkaniu wzięły udział 43 osoby. Uczestnicy wideokonferencji zadawali wiele szczegółowych pytań. Zainteresowanie wzbudziła kwestia uznawania i rozpoznania kwalifikacji zawodowych w poszczególnych branżach, np. elekrtycznej, inżynieryjnej, koszty życia i utrzymania, oferty pracy w konkretnych zawodach - inżynier ochrony środowiska, pilot wycieczek, logistyk, wyjazdy do prac sezonowych, zwłaszcza możliwości podjęcia pracy w okresie wakacji.

21 kwietnia zaplanowano kolejne spotkanie na temat pracy i życia w Norwegii.

 


 

Finał IV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy

6 marca 2015 r. w auli Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku odbył się finał IV edycji Ogłonopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy. Olimpiada została zorganizowana przez Pracownię Badań,  Analiz i Strategii Rozwoju Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku we współorganizacji z Biurem Poselskim posła do Parlamentu Europejskiego prof. Barbary Kudryckiej, Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku, Państwową Inspekcją Pracy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Białymstoku, Podlaskim Związkiem Pracodawców. W pracach nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Olimpiady wzięli udział doradcy EURES Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

Do etapu finałowego, który składał się z części pisemnej i ustnej zgłosiło się 69 uczestników z różnych regionów Polski.

Zwycięzcami Olimipady  zostali uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach:

1. Aleksandra Anna Bury

2. Katarzyna Marzena Keller

3. Szymon Julian Kowalski.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom.


Wideokonferencja "Praca i życie w Norwegii"

56 osób zainteresowanych pracą w Norwegii wzięło udział w wideokonferencji "Praca i życie w Norwegii", która odbyła się 26 lutego 2015 r. w Wojewódzki Urzedzie Pracy w Białymstoku. W spotkaniu, zorganizowanym przez EURES woj. podlaskiego we współpracy z EURES w Norwegii, wziął udział online doradca EURES z  urzędu pracy w Oslo. Doradca EURES przedstawił prezentację na temat warunków życia i pracy w Norwegii. Omówił aktualną sytuację na norweskim rynku pracy, sposoby poszukiwania pracy w Norwegii oraz najważniejsze zagadnienia dotyczące prawa pracy. Przedstawił też najbardziej poszukiwane branże i zawody na norweskim rynku pracy. Pod koniec spotkania uczestnicy wideokonferecji zadawali pytania i mieli możliwość indywidualnie skonsultować się z doradcą EURES z Oslo przez Skype'a.

Ze względu na duże zainteresowanie tematyką warunków życia i pracy w Norwegii, WUP w Białymstoku zaplanował już kolejne spotkania online z doradcą EURES - 9 marca i 21 kwietnia.

 


 

Szkolenie EURES dla pracowników Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy

W dniu 6 lutego 2015r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku odbyło się szkolenie dla pracowników Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy wykonujących zadania EURES pn. "Współpraca w ramach EURES w świetle nowych przepisów prawnych". W trakcie szkolenia Pani Izabela Łukaszewicz - kierownik Wydziału Wdrażania PO WER WUP w Białymstoku przedstawiła prezentację nt. "Główne założenia PO WER". Następnie Pani Beata Chrościńska - doradca EURES w WUP w Białymstoku przekazała informacje nt. działalności Europejskich Służb Zatrudnienia EURES. Poruszona została także tematyka związana z możliwościami oferowanymi przez portale/strony internetowe EURES - doradca EURES w WUP w Białymstoku Pani Aneta Mikielewicz. Kolejnym punktem programu było omówienie przez Panią Beatę Chrościńską zasad prowadzenia pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES, zasad i zakresu współpracy partnerów EURES. W końcowej części szkolenia odbyła się dyskusja, w takcie której omówiono zasady współpracy pomiędzy kadrą EURES Komendy Wojewódzkiej OHP i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

Szkolenie EURES

3 lutego 2015 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku odbyło się szkolenie dla doradców klienta powiatowych urzędów pracy, realizujących zadania sieci EURES, pn. "EURES - nowe wyzwania i rozwiązania prawne". Na początku spotkania kierownik Wydziału Wdrażania PO WER zaprezentował główne założenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Następnie przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej omówili możliwości podjęcia pracy, odbycia praktyk i staży w strukturach organizacji międzynarodowych. W kolejnej części spotkania poruszono zagadnienia związane z zasadami upowszechniania zagranicznych ofert pracy w świetle znowelizowanych przepisów prawnych. Wiele miejsca poświęcono również dyskusji na temat realizacji wspólnych działań wpisanych do działań krajowego Planu Działania EURES.

 


 

Dnia 9 maja 2010r. odbyły się Europejskie Targi Pracy - Białystok 2010.

W trakcie targówzwiedzający mieli możliwośćuzyskania informacji na stoiskach informacyjnych zaproszonych instytucji.

W Targach wzięli udział zagraniczni doradcy EURES, którzy przedstawili informacje nt. podejmowania pracy w Irlandii, na Litwie,w Norwegii i Słowenii.

 

Prezentacje multimedialne do pobrania:

1. Warunki życia i pracy w Irlandii

2. Warunki życia i pracy na Litwie

3. Warunki życia i pracy w Norwegii

4. Warunki życia i pracy w Słowenii

"Dzień Litewski" w Puńsku

Regulamin konkursu >>>

I Transgraniczne Targi Pracy w Suwałkach

Europejskie Targi Pracy - Białystok 2010

 

Europejskie Służby Zatrudnienia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku zapraszają na Europejskie Targi Pracy – Białystok 2010, które odbędą się 9 maja 2010r., w godzinach 11:30 – 17:00.

Targi zostały objęte patronatem honorowym Marszałka Województwa Podlaskiego oraz patronatem medialnym "Kuriera Porannego" i Radia Białystok S.A.

W trakcie targów będzie możliwość uzyskania informacji na stoiskach informacyjnych zaproszonych instytucji.

W targach wezmą udział zagraniczni doradcy EURES, którzy przedstawią informacje nt. podejmowania pracy w Irlandii, na Litwie,w Norwegii i Słowenii.

Miejsce: sala konferencyjna Kuratorium Oświaty w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 9.

Zapraszamy także na prezentacje nt. warunków życia i pracy w Irlandii, na Litwie, w Słowenii i Norwegii – Ratusz, ul. Rynek Kościuszki 10, w godzinach 12:00 – 15:00.

Więcej informacji i zapisy na prezentacje, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, pokój nr 14, tel. 85 7497 238.

Plakat>>

 


Informacja z Dnia Skandynawskiego

W dniu 22 marca 2010r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku odbył się Dzień Skandynawski.

Wydarzenie skierowane było do osób bezrobotnych i poszukujących pracy za granicą.W seminarium wzięli udział doradcy EURES z Finlandii, którzy przedstawili informacje na temat warunków życia i pracy w Finlandii.

Uczestnicy mieli także możliwość wysłuchania prezentacji Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku – Pani Małgorzaty Sokół – Kreczko na temat opodatkowania dochodów uzyskanych w krajach skandynawskich. Wyświetlone zostały również trzy filmy: „Umiejętności poszukiwane w Finlandii”, „Przeprowadzasz się do Norwegii? Dowiedz się zanim wyjedziesz” oraz „Praca w Holandii? Sprawdź jak to działa!”.

Prezentacje do pobrania:

 1. Living and working in Finland.
 2. Opodatkowanie dochodów osiąganych za granicą przez osoby fizyczne.

Informacja z Dnia Rekrutacyjnego – prace sezonowe

W dniu 23 marca 2010r. w Centrum Astoria w Białymstoku odbył się Dzień Rekrutacyjny – prace sezonowe.

Wydarzenie skierowane było do osób bezrobotnych i poszukujących pracy za granicą. W Dniu Rekrutacyjnym wzięli udział doradcy EURES z Finlandii, Holandii i Wielkiej Brytanii oraz pracodawcy z Firmy Uitzendgroep Sun – Power z Holandii.

Osoby zainteresowane miały możliwość odwiedzania stoisk, na których dostępne były informacje dotyczące możliwości podjęcia pracy sezonowej oraz na temat warunków życia i pracy w ww. krajach, a także wysłuchania prezentacji przedstawionych przez doradców EURES:

 1. Warunki życia i pracy oraz sytuacja na rynku pracy w Finlandii.
 2. Prace sezonowe. Sytuacja na rynku pracy w Wielkiej Brytanii.
 3. Praca sezonowa w Holandii.

Równolegle miały miejsce rozmowy kwalifikacyjne z pracodawcą holenderskim prowadzącym nabór na następujące oferty pracy: zbiór truskawek, sortowanie i pakowanie czereśni, okulizacja (szczepienie) i podwiązywanie róż oraz operator wózka widłowego.

23.03.2010r. - Dzień Rekrutacyjny - prace sezonowe

Europejskie Służby Zatrudnienia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku zapraszają osoby bezrobotne i poszukujące pracy, a także inne osoby zainteresowane na:

DZIEŃREKRUTACYJNY - 23.03.2010, godz. 10.00

W programie:

 • spotkanie z doradcą EURES zHolandii
 • spotkanie z doradcą EURES z Finlandii
 • spotkanie z kadrą EURES z Wielkiej Brytanii
 • oferty pracy sezonowej
 • informacje osposobach poszukiwania pracysezonowej w Finlandii, Holandii, Wielkiej Brytanii

Miejsce: Centrum Astoria, ul. Sienkiewicza 4, Bialystok

Zapisy i szczegółowe informacje w Wojewódzkim Urzedzie Pracy w pok. nr 9 lub 14oraz telefonicznie: 08574 97 241, 085 74 97235

22.03.2010r. - Dzień Skandynawski

Europejskie Służby Zatrudnienia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku zapraszają osoby bezrobotne i poszukujące pracy, a także inne osoby zainteresowane na:

DZIEŃ SKANDYNAWSKI - 22.03.2010, godz. 10.00

W programie:

 • spotkanie z doradcami EURES z Finlandii - informacje o warunkach pracy i życia w Finlandii
 • informacje o ofertach pracy oraz sposobach poszukiwania ofert pracy w krajach skandynawskich
 • zasady rozliczania podatku dochodowego od dochodów uzyskanych w krajach skandynawskich
 • projekcje filmów o Finlandii, Norwegii i Danii

Miejsce: Wojewódzki Urząd Pracy - sala konferencyjna, p. 214, ul. Pogodna 22, Białystok

Zapisy i szczegółowe informacje w pok. nr 9 lub 14oraz telefonicznie: 08574 97 241, 085 74 97235

05.02.2010r.

Informacja z konferencji EURES "Migracje zarobkowe i powroty Polaków z zagranicy"

W dniu 3 lutego 2010 odbyła się w Białymstoku konferencja EURES "Migracje zarobkowe i powroty Polaków z zagranicy - sukces czy rozczarowanie?"z udziałem doradcy EURES z Jobcentre Plus z Wielkiej Brytanii, przedstawicieli powiatowych urzędów pracy, ekspertów z zakresu problematyki migracji, jak również Polaków, którzy powrócili do kraju z pracy za granicą.

10.12.2008r.

Rekrutacja do Finlandii

16 grudnia o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej WUP w Białymstoku odbędzie się nabór kandydatów do pracy do Finlandii w serwisie sprzątającym. W spotkaniu wezmą udział pracodawcy i doradca EURES z Finlandii.

Więcej informacji na temat oferty>>

25.11.2008r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Europejskie Służby Zatrudnienia EURES zapraszają na seminarium "Warunki życia i pracy w Estonii i na Łotwie". W seminarium wezmą udział Doradcy EURES z Estonii i z Łotwy.

Seminarium odbędzie się 2 grudnia 2008r. w godzinach 9:30-12:30 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, sala 214. Informacje i zapisy pod numerem telefonu: 085 749 72 38 lub w siedzibie Urzędu, pok. 14. Plakat>>

02.09.2008r.

Zapraszamy na warsztaty "Portal mobilności zawodowej oraz polska strona internetowa EURES. Komputer i Internet jako narzędzie poszukiwania pracy".

Warsztaty odbędą się21 października2008r. w godzinach 10.00-15.00 w Domu Studenta nr 2 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.Więcej>>

11.08.2008r.

PRACODAWCO – czy myślałeś o zatrudnieniu pracowników z zagranicy?

Zapraszamy na Międzynarodowe Targi Pracy:

12-13 12-13 września - Cork, IRLANDIA (branża budowlana - termin zgłoszeń do 18 sierpnia)
26 września - Tallin, ESTONIA
27 września - Bruksela, BELGIA
30 września - Berlin, NIEMCY
30 września - Liverpool, WIELKA BRYTANIA
7-9 października - Brno, CZECHY
8-9 października - Veliko Tarnovo, BUŁGARIA

Więcej>>

21.06.2008r.

Internetowe Europejskie Targi Pracy 16-22 czerwca 2008

Informujemy, że w dniach 16-22 czerwca 2008r. na internetowej platformie pośrednictwa pracy www.ekipa.info, odbędą się "Internetowe Europejskie Targi Pracy". Podczas Targów osoby poszukujące pracy będą miały możliwość zapoznania się z ciekawymi ofertami pracy i znalezienianowego atrakcyjnego zatrudnienia. Organizatorem Targów jest meetingpoint - personnel search & selection. Więcej informacji na stronach internetowych:www.ekipa.info i www.meetingpoint.pl. Internetowe Europejskie Targi Pracy odbędą się w dniach 16-22 czerwca 2008

Zaproszenie do uczestnictwa


20.02.2008r.

„Dzień Duński” w Białymstoku

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Europejskie Służby Zatrudnienia,organizujeseminarium skierowane do osób bezrobotnych, poszukujących pracyistudentówpt.„Dzień Duński. Warunki życia i pracy w Danii”.

Celem przedsięwzięcia jest dotarcie do szerszego grona osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia za granicą z informacjami nt. warunków życia i pracy wwybranych krajach UE/EOG oraz ułatwienie zainteresowanym podmiotom dostępu do aktualnych i rzeczowych informacji nt. mobilności na europejskim rynku pracy.

Uczestnicy seminarium będą mieli możliwość:

 • uzyskania informacji nt. możliwości podjęcia pracy, w tym pracy sezonowej, w Danii;
 • uzyskania informacji nt. warunków życia i pracy w Danii;
 • zwiększenia świadomości nt. mobilności geograficznej i zawodowej.
 • Warunki życia i pracy w Danii zaprezentuje Pan Claus Bang Møller – duński doradcaEURES, w trakcie spotkania, które odbędzie się 12 marca 2008r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, pok.214. Udział w seminarium jest bezpłatny.Więcej informacji na temat „Dnia Duńskiego” można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, pok. 14, lub telefonicznie pod numerem: 085749 72 35, 085749 72 38.

Osoby zainteresowane powyższą tematyką zapraszamy do udziału w seminarium. Ilość miejsc ograniczona. Zapisy – w siedzibie Urzędu, ul. Pogodna 22, pok. 14 lub telefonicznie: 085749 72 38.

Plakat


17.12.2007r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku organizuje w dniu 18.12.2007r. konferencję "Migracje zarobkowe i geograficzne w różnych aspektach", skierowaną do pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia oraz partnerów rynku pracy.

Program konferencji


Dodatkowe opcje

Bookmark and Share