Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Zasoby w formie drukowanej- czytelnia

 • Biblioteczka: akty prawne, literatura psychologiczna, dotycząca m.in. komunikacji, sztuki negocjacji, literatura dotycząca pedagogiki pracy i nauczania osób dorosłych, literatura zawodoznawcza, poradniki z zakresu jak założyć działalność gospodarczą, jak poszukiwać pracy, odnieść sukces na rynku pracy, pisania dokumentów  aplikacyjnych, pism i umów, poradniki dla osób niepełnosprawnych itp.

  Wykaz dostepnej literatury
 • Teczki informacji o zawodach: zawierają opisy czynności, zadań i wymagań zawodowych, drogi kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Podzielono je na trzy grupy ze względu na poziom wykształcenia: teczki czerwone dotyczą wykształcenia wyższego, teczki zielone – wykształcenia średniego, a teczki niebieskie – wykształcenia zawodowego.
 • Przewodnik po zawodach
 • Klasyfikacja zawodów i specjalności - hierarchicznie usystematyzowany zbiór zawodów i specjalności występujących na rynku pracy. Grupuje poszczególne zawody (specjalności) oraz ustala ich symbole i nazwy.
   
 • Standardy kwalifikacji zawodowych

 

 •  Informator o zawodach
 • Informator o uczelniach wyższych: Informator dla kandydata na studia, Informator dla maturzystów, Przewodnik podyplomowy, Informator o studiach podyplomowych i MBA, Nauka za granicą, Studia w Europie, Studia na świecie, Informatory dotyczące nauki języków obcych, przewodniki dla osób niepełnosprawnych, informatory o egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
 • Informacje o uczelniach i zakładach pracy w Białymstoku
 • Wykaz instytucji szkoleniowych - kursy i szkolenia umożliwiając zmianę zawodu i podniesienie kwalifikacji.
 • Oferty pracy z Biuletynu Służby Cywilnej

 

 • Prasa:
 • Gazety: lokalne tj. Gazeta Współczesna, Kurier Poranny, krajowe tj. Gazeta Wyborcza – dodatek „Praca”, Rzeczpospolita – dodatek "Dobra Firma"
 • Czasopisma: Perspektywy, Charaktery, Personel i Zarządzanie, Praca za granicą

 

 • Ulotki o zawodach: zawierają skrócony opis zawodów i podstawowych czynności, wymagań i ewentualnych przeciwwskazań zdrowotnych.
 • Ulotki informacyjne: dotyczące sposobów, technik poszukiwania pracy, wskazówek odnośnie pisania CV i listu motywacyjnego, założenia własnej działalności gospodarczej.
 • Podlaski warsztat doradcy zawodowego

 

 

Informacje o zawodach dostępne online

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share