Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Dni Aktywności Zawodowej w Gminach

Dzień Aktywności Zawodowej w Gminie - Michałowo, 16.10.2012

16 października 2012r. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Białymstoku zorganizowało kolejne przedsięwzięcie w ramach cyklicznych spotkań z mieszkańcami społeczności lokalnych woj. podlaskiego. Impreza pt: „Dzień aktywności zawodowej w gminie”, odbyła się w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie.

Imprezę otworzyli  burmistrz Michałowa - Marek Nazarko oraz Dyrektor WUP w Białymstoku - Janina Mironowicz. Była ona okazją do spotkania zainteresowanych poszukiwaniem pracy oraz rozwojem zawodowym z przedstawicielami instytucji, które prezentowały swoją ofertę. Wśród nich znalazły się: Podlaska Wojewódzka Komenda OHP - Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku, CKU, Podlaskie Centrum Informacji Europejskiej przy Towarzystwie „Amicus”, Ośrodek Kształcenia Zawodowego ZDZ w Białymstoku oraz WUP Białystok: CI i PKZ, Punkt Informacyjny EFS.

Podczas imprezy zostały zaprezentowane usługi CI i PKZ, Eures oraz informacje przydatne młodym ludziom w wyborze ich przyszłej drogi edukacyjno-zawodowej.

 

 

 

   

 

Dzień Aktywności Zawodowej w Gminie - Dąbrowa Białostocka, 12.06.2012

W dniu 12 czerwca 2012 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku - Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej zorganizowało  we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Sokółce, Filią w Dąbrowie Białostockiej „Dzień Aktywności Zawodowej w Gminie”. Impreza odbyła się w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej. Uczestniczyli w niej młodzież oraz mieszkańcy miasta i okolicznych miejscowości zainteresowani informacją zawodową.  Zebranych powitał dyrektor PUP w Sokółce - Mirosław Biernacki i kierownik CIiPKZ - Elżbieta Tylor, która następnie prowadziła spotkanie. Sytuację na lokalnym rynku pracy przedstawił z-ca  dyrektora PUP - Antoni Hrynkiewicz. Zaprezentowano  także usługi Powiatowego Urzędu Pracy oraz omówiono sytuację na Europejskim Rynku Pracy. Po zakończeniu prezentacji przeprowadzono zajęcia z młodzieżą nt. „Moja przyszłość zawodowa”. Mieszkańcy miasta i gminy mogli również skorzystać z materiałów prezentowanych na stoiskach wystawienniczych oraz uzyskać potrzebne im informacje od przedstawicieli zaproszonych instytucji: Centrum Kształcenia Ustawicznego  w Białymstoku, Młodzieżowego Centrum Edukacji i Pracy Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, Podlaskiego Centrum Informacji Europejskiej przy Towarzystwie AMICUS  i Ośrodka Kształcenia Zawodowego ZDZ w Białymstoku. Informacji i konsultacji udzielali także: doradcy zawodowi z Filii PUP i CIiPKZ, doradca EURES oraz pracownik Punktu Informacyjnego EFS w WUP w Białymstoku.

 

 

 Dzień Aktywności Zawodowej w Gminie Łapy, 21.10.2011

21 października 2011r. odbyła się kolejna impreza z cyklu „Dzień Aktywności Zawodowej w Gminie”. Tym razem zorganizowana wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Łapach. Miejscem przedsięwzięcia było Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach. Spotkanie otworzyli: wicestarosta białostocki - Jolanta Den,  zastępca burmistrza Łap - Zdzisław Jabłoński oraz kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej - Elżbieta Tylor. Przybyli na spotkanie mieszkańcy mogli skorzystać z informacji i  konsultacji przedstawicieli zaproszonych instytucji. Wśród nich znalazły się: Agencja Rozwoju Regionalnego ARES, CKU, Podlaskie Centrum Informacji Europejskiej przy Towarzystwie „Amicus”, Podlaskie Centrum FRDL oraz WUP Białystok: CI i PKZ, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia „Zielona Linia” i Filia PUP Białystok w Łapach. Podczas „Dnia aktywności zawodowej” zainteresowani planowaniem własnego rozwoju zawodowego mogli wziąć też udział w zajęciach grupowych oraz  prezentacjach na temat: usług CI i PKZ i Zielonej Linii, poszukiwania pracy przez Internet i w sieci Eures, aktywnego poruszania się na rynku pracy. Impreza spotkała się z zainteresowaniem mieszkańców Łap i okolic.    

 

Dzień Aktywności Zawodowej w Gminie Boćki, 03.07.2011

W dniu 3 lipca 2011 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Centrum Informacji
i Planowania Karieru Zawodowej zorganizowało Dzień Aktywności Zawodowej skierowany do mieszkańców gminy Boćki. Impreza była połączona z odbywającym się w tym dniu dorocznym Jarmarkiem Bociana. Gospodarzem przedsięwzięcia był Wójt Gminy Boćki. 

Do udziału w imprezie zostali zaproszeni: Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim, Podlaska Komenda Wojewódzka OHP, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Zielona Linia,  Punkt Informacyjny EFS, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego.

Podczas imprezy dostępne były stoiska wystawiennicze, na których można było uzyskać informacje z zakresu rynku pracy,  szkół i instytucji szkolących, kierunków kształcenia i szkolenia w regionie, warsztatach prowadzonych w CIiPKZ, ofert pracy za granicą. Punkt Informacyjny EFS zorganizował konkurs wiedzy o Unii Europejskiej, który cieszył się dużym zainteresowaniem młodzieży.

  

Aktywni Zawodowo w Gminie - 2010 - Sejny, Krasnopol

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Oddział Terenowy w Suwałkach we współpracy z samorządami gmin zorganizował w ramach dni aktywności zawodowej imprezę pod hasłem "Aktywni Zawodowo w Gminie": 25.05.2010r. w gminie Sejny oraz 27.05.2010r. w gminie Krasnopol. Przedsięwzięcie skierowane było do osób bezrobotnych, poszukujących pracy, młodzieży oraz lokalnej społeczności.

Do udziału w dniach aktywności zawodowej zostali zaproszeni: Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach, Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Suwałkach.

Podczas imprezy doradcy zawodowi udzielali indywidualnych konsultacji na temat: zasad pisania dokumentów aplikacyjnych, metod i technik poszukiwania pracy, zawodów na współczesnym rynku pracy, szkół i instytucji szkolących, kierunków kształcenia i szkolenia w regionie. Osoby zainteresowane podjęciem własnej działalności gospodarczej mogli uzyskać informację dotyczącą procedur zakładania i źródeł finansowania własnej firmy.

Pośrednicy z PUP i CEiPM informowali o aktualnych ofertach pracy. Szczególnym zainteresowaniem wśród młodzieży cieszyły się ciekawie przeprowadzone prezentacje popularnych zawodów, reprezentowanych w lokalnej ofercie kształcenia (ratownik medyczny, technik masażysta, terapeuta zajęciowy, technik usług kosmetycznych oraz asystent osoby niepełnosprawnej). Pokaz zawodów przeprowadzili uczniowie Policealnej Szkoły Medycznej w Suwałkach. Nasza inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców gmin.

Dni Aktywności Zawodowej w Gminie - 2010 - Czeremcha, Mielnik

W dniach 25 i 28 maja 2010r. w gminach Czeremcha i Mielnik odbyły się kolejne imprezy zorganizowane w ramach „Dni aktywności zawodowej”, tym razem pod nazwą „Aktywni zawodowo w gminie”.
Po oficjalnym otwarciu, zgromadzeni mieli możliwość zapoznać się z prezentacjami na temat usług urzędów pracy oraz wykorzystania dokumentów aplikacyjnych w procesie poszukiwania pracy. Podczas spotkania w Czeremsze został wyświetlony film na temat rozmowy kwalifikacyjnej z komentarzem lidera klubu pracy z PUP w Hajnówce.

W trakcie spotkania w Mielnku jego mieszkańcy, mogli dowiedzieć się czym jest informacja zawodowa, gdzie można z niej skorzystać oraz jak przydatna może być wiedza o zawodach podczas planowania rozwoju zawodowego, w dobie społeczeństwa informacyjnego. Po prezentacjach zgromadzeni na spotkaniu mogli skorzystać z porad i konsultacji przedstawicieli takich instytucji jak: CIiPKZ WUP Białystok, OHP, CKU, PUP Siemiatycze, PUP Hajnówka.Dni aktywności zawodowej w Czeremsze oraz Mielniku zgromadziły liczną grupę mieszkańców, w przeważającej części młodych ludzi, zainteresowanych planowaniem kariery zawodowej oraz pozyskaniem informacji na temat aktywnych form wsparcia oferowanych przez urzędy pracy.

Czeremcha 2010

Mielnik 2010

Ogólnopolski Tydzień Kariery 5-9.10.2009 w CIiPKZ w Suwałkach

 Przebieg obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery przebiegającego pod hasłem: „Bądź aktywny i zadbaj o swoją przyszłą karierę zawodową” przez CIiPKZ w Suwałkach w dniach 5-9 października 2009 r.

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery Oddział Terenowy WUP w Suwałkach zorganizował „Dzień Otwarty” we własnej siedzibie, imprezę wyjazdową w Puńsku, a także prezentował i świadczył swoje usługi w ramach imprezy „Augustowski Tydzień Kariery i Pracy” w Augustowie.

W ramach wymienionych imprez odbyły się:

 • Zajęcia grupowe dla 3 grup uczestników pod hasłem:
 • „Poznaj i wykorzystaj swój wewnętrzny potencjał”,
 • „Zaplanuj swoją dalszą karierę zawodową”.
 • Prezentacje popularnych zawodów reprezentowanych w lokalnej ofercie kształcenia oraz na rynku pracy (wizażystka, kosmetyczka, ratownik medyczny, konsultant ds. profilaktyki zdrowotnej, terapeuta zajęciowy).
 • Konsultacje indywidualne z doradcami zawodowymi z zakresu poradnictwa i informacji zawodowej.
 • Konsultacje indywidualne związane z tematyką krajowego i zagranicznego pośrednictwa pracy, warunków życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, a także na temat systemu zabezpieczeń społecznych.
 • Konsultacje indywidualne ze specjalistą Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego na temat podejmowania własnej działalności z wykorzystaniem Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodatkową atrakcję dla uczestników imprez stanowiły konkursy wiedzy na temat działalności WUP, z nagrodami w postaci gadżetów reklamowych.

Ogólnopolski Tydzień Kariery przyniósł niewątpliwe korzyści osobom uczestniczącym w imprezach (bezrobotnym, poszukującym pracy, młodzieży), lecz także zacieśnił kontakty z partnerami: samorządem gminy oraz Liceum Ogólnokształcącym w Puńsku, Powiatowym Urzędem Pracy w Augustowie oraz Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego – Oddziałem w Suwałkach.

Galeria zdjęć

Dni Aktywności Zawodowej w Gminie - 2009 (Jeleniewo)

10 czerwca 2009 r. w Jeleniewie odbył się "Dzeń Aktywności Zawodowej w Gminie", zorganizowany przez Oddział Terenowy WUP w Suwałkach we współpracy z Urzędem Gminy w Jeleniewie. Celem imprezy było zapoznanie miejscowej społeczności z usługami suwalskich instytucji rynku pracy, szczególnie w zakresie doradztwa zawodowego. Oprócz Oddzialu Terenowego WUP w Suwałkach swoją ofertę przedstawiły:Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Suwałkach. W imprezie uczestniczylo wiele osób - w większości młodych mieszkańców gminy, którzy korzystali z inforamcji zawodowych oraz indywidualnych konsultacji z doradcami zawodowymi. Doskonalą formą informacji zawodowej okazaly się żywe, ciekawie przeprowadzone prezentacje zawodów popularnych na rynku pracy: ratownika medycznego, masażysty, terapeuty zajęciowego, wizażystki, konsultanta profilaktyki zdrowotnej. Większość prezentacji została przeprowadzona przez uczniów Polcealnego Studium Medycznego w Suwałkach. Prezentacje zawodów cieszyły się szczególnym powodzeniem, a dzięki możliwości bezpośredniego, praktycznego zaangażowania uczestnikówna pewno pozostaną w ich pamięci.

Galeria zdjęć

 

Dni Aktywności Zawodowej w Gminie - 2009 (Tykocin, Szudziałowo)

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej po raz kolejny zorganizowało "Dni Aktywności Zawodowej w Gminie" pt. "Zapytaj odradcę jak zaplanować karierę zawodową": 25.05.2009 w Tykocinie w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki oraz 29.05.2009 w Szudzialowie w Urzędzie Gminy. Zainteresowniem młodzieży i mieszakańców ww. miejscowości cieszyły się prezentacje dotyczące: form aktywizacji osób bezrobotnych przygotowane przez PUP w Białymstoku iSokółce, pracy za granicą, warsztat "Poznaj siebie - pierwszym krokiem do kariery" oraz uslugi CIiPKZ. Uczestnicy spotkań skorzystali także z indywidualnych konsultacji na stosiku CKU, OHP, PUP, PCIEi WUP. Nasza inicjatywa spotkała się z dużą przychylnością miejsowych władz i lokalnej społeczności.

Galeria zdjęć


25.05.2009 Tykocin

25.05.2009 Tykocin

25.05.2009 Tykocin

25.05.2009 Tykocin

25.05.2009 Tykocin

25.05.2009 Tykocin

25.05.2009 Tykocin

29.05.2009 Szudziałowo

29.05.2009 Szudziałowo

29.05.2009 Szudziałowo

29.05.2009 Szudziałowo

29.05.2009 Szudziałowo

29.05.2009 Szudziałowo

29.05.2009 Szudziałowo

29.05.2009 SzudziałowoDni Aktywności Zawodowej w Gminie - 2008 (Czarna Białostocka, Knszyn, Sokółka)

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku we współpracy z samorządami gmin w dniach 06.06; 09.06; i 10.06.2008 roku zorganizowało „Dni Aktywności Zawodowej w Gminach”: w Knyszynie, Sokółce i Czarnej Białostockiej.

Przedsięwzięcie skierowane było do osób bezrobotnych, poszukujących pracy, młodzieży stojącej przed wyborem zawodu i kierunku kształcenia oraz mieszkańców gmin zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji.

Podczas spotkań można było:

 • zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy w kraju i za granicą,
 • poznać zakres usług instytucji, takich jak: PUP, PIP, OHP, ZUS, WUP, MGOPS,
 • skorzystać z indywidualnych konsultacji i porad,
 • uczestniczyć w tematycznych prezentacjach dotyczących np.: sytuacji na podlaskim i europejskim rynku pracy lub skorzystać z warsztatów zorganizowanych przez OHP Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Białymstoku na temat umiejętności niezbędnych na rynku pracy.
 • skorzystać z bezpłatnych porad i usług firmy Oriflame w zakresie wykonania profesjonalnego makijażu na rozmowę kwalifikacyjną

Inicjatywa WUP znalazła uznanie wśród mieszkańców gmin. Pozyskane informacje ułatwią im, podejmowanie działań w zakresie decyzji zawodowych.

Galeria zdjęć:


10.06.2008r.
Czarna Białostocka


10.06.2008r.
Czarna Białostocka


10.06.2008r.
Czarna Białostocka


10.06.2008r.
Czarna Białostocka


10.06.2008r.
Czarna Białostocka


06.06.2008r.
Knyszyn


06.06.2008r.
Knyszyn


06.06.2008r.
Knyszyn


06.06.2008r.
Knyszyn


09.06.2008r.
Sokółka


06.06.200r.
Knyszyn


06.06.2008r.
Knyszyn


06.06.2008r.
Knyszyn


06.06.2008r.
Knyszyn


09.06.2008r.
Sokółka


09.06.2008r.
Sokółka


06.06.2008r.
Sokółka

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share