Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Zajęcia warsztatowe w Białymstoku, Łomży i Suwałkach

Wykaz zajęć warsztatowych w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej -

III kwartał 2015

Zajęcia warsztatowe w CIiPKZ w Białymstoku

CIiPKZ w Białymstoku

Informacje i zapisy: Osoby zainteresowane mogą zapisywać się telefonicznie pod numerami: (85) 74 97 241, (85) 74 97 244 lub zgłaszać się bezpośrednio do doradcy zawodowego w CIiPKZ Wojewódzkiego Urzędu Pracy, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok, pok. nr 4, 9. Centrum jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00. 

Przed warsztatami konieczne jest odbycie wstępnej rozmowy z doradcą zawodowym.

Zajęcia warsztatowe w CIiPK w Łomży

CIiPKZ w Łomży


Informacje i zapisy:Osoby zainteresowane mogą zapisywać się telefonicznie pod numerami: (86) 216 23 46, (86) 215 80 51, (86) 215 80 55, (86) 216 74 79 lub zgłaszać się bezpośrednio do doradcy zawodowego w CIiPKZ Wojewódzkiego Urzędu Pracy Oddział Terenowy w Łomży, ul. Nowogorodzka 1, 18-400 Łomża.

Przed warsztatami konieczne jest odbycie wstępnej rozmowy z doradcą zawodowym.

Zajęcia warsztatowe w CIiPKZ w Suwałkach

CIiPKZ w Suwałkach  


Informacje i zapisy: Osoby zainteresowane mogą zapisywać się telefonicznie pod numerami: (87) 566 66 01, (87) 565 11 55 lub zgłaszać się bezpośrednio do doradcy zawodowego w CIiPKZ Wojewódzkiego Urzędu Pracy Oddzial Terenowy w Suwałkach, ul. Przytorowa 9b, 16-400 Suwałki.

Przed warsztatami konieczne jest odbycie wstępnej rozmowy z doradcą zawodowym.

 

 

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share