Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Zajęcia i terminy zajęć warsztatowych

Terminy warsztatów w Białymstoku, Łomży i Suwałkach znajdziesz tutaj >>kliknij<<

Zajęcia warsztatowe:

W Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Białymstoku, Łomży i Suwałkach organizowane są zajęcia warsztatowe wspierające aktywne poszukiwanie pracy i samozatrudnienie.

Proponowane warsztaty:

MOJA FIRMA

Podczas tych warsztatów:

 • ocenisz własne predyspozycje pod kątem przedsiębiorczości
 • dowiesz się w jaki sposób założyć własną firmę i gdzie szukać pomocy doradczej
  i finansowej

ZREDUKUJ STRES

Zajęcia te pomogą Ci ograniczyć negatywne skutki stresu poprzez:

 • uświadomienie roli stresu i identyfikację czynników stresogennych
 • poznanie i przećwiczenie technik relaksacji i innych technik radzenia sobie ze
  stresem

BĄDŹ SKUTECZNY W POSZUKIWANIU PRACY

Zajęcia adresowane są do osób bezrobotnych i poszukujących pracy, zainteresowanych uzyskaniem następujących informacji dotyczących:

 • pisania CV i listu motywacyjnego, aby zainteresować pracodawcę
 • rodzajów CV;
 • najczęściej popełnianych błędów przy pisaniu dokumentów aplikacyjnych;
 • elementów, na które najczęściej zwracają uwagę pracodawcy przy zapoznawaniu się z CV kandydatów;
 • sposobów prowadzenia rozmów z kandydatami do pracy;
 • przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej
 • zachowania się podczas rozmowy z pracodawcą
 • udzielania odpowiedzi nanajczęściej zadawane pytania przez pracodawcę.

KOMUNIKACJA BEZ TAJEMNIC

 • zasady nawiązywania i podtrzymywania kontaktów interpersonalnych
 • aktywne słuchanie
 • mowa ciała
 • przezwyciężanie barier komunikacyjnych
 • asertywność

WARSZTAT SAMOPOZNANIA

Celem zajęć jest pomoc osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w:

 • lepszym zrozumieniu siebie w kontekście życia zawodowego;
 • odkryciu i wykorzystaniu własnego potencjału zawodowego;
 • wzbudzeniu motywacji do rozwoju zawodowego i aktywnego poszukiwania pracy.

ZAPRASZAMY !!!

Informacje o odbywających się warsztatach w danym miesiącu zamieszczone są na stronie WUP oraz na plakatach znajdujących się w siedzibie WUP, Powiatowego Urzędu Pracy.

Zapisy:

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Białymstoku przy ul. Pogodnej 22, parter (pok. nr 4, 9, 10), od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15, osobiście, pocztą e-mail: biciz@wup.wrotapodlasia.pl lub telefoniczne pod numerem: 85 74 97 244, lub 85 74 97 243

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Łomży przy ul. Nowogrodzkiej 1, e-mail: biwulo@wup.wrotapodlasia.pl, tel. 86 216 23 46

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Suwałkach przy ul. Przytorowej 9b, e-mail: biwusu@wup.wrotapodlasia.pl, tel. 87 566 66 01

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share