Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Poradnictwo indywidualne

Celem porady indywidualnej jest udzielenie pomocy klientowi, który znalazł się w trudnej sytuacji zawodowej, traci w niej orientację i nie potrafi sam poradzić sobie z jej rozwiązaniem.

Na indywidualne porady można umówić się w siedzibie Centrum w Białymstoku, przy ul Pogodnej 22 od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15, lub telefonicznie pod numerem telefonu: 85 749 72 41 lub 85 749 72 44.

Poradnictwem indywidualnym zajmują się doradcy zawodowi. Dobierają oni najlepsze i najwłaściwsze z możliwych do zastosowania działania mające na celu jak najpełniejszą realizację potrzeb i oczekiwań klienta.

Pomagają oni:

 • określić zainteresowania i predyspozycje zawodowe,
 • wybrać kierunek dalszego kształcenia lub przekwalifikowania,
 • w redagowaniu życiorysu zawodowego (CV), listu motywacyjnego,
 • przygotować się do rozmowy z pracodawcą,
 • przygotować indywidualny plan działania.

Wspólnie z osobą zainteresowaną analizują także rynek pracy pod kątem możliwości zatrudnienia i wspierają przy planowaniu kariery zawodowej.

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oferuje również indywidualne spotkania z doradcą zawodowym-psychologiem, w trakcie których można rozpoznać zainteresowania i predyspozycje zawodowe za pomocą testów psychologicznych. Test psychologiczny zwykle jest zbiorem zadań lub pytań, na podstawie których można wnioskować o zachowaniach osoby badanej w różnych sytuacjach.

Testy dostępne w CI i PKZ:

 • Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych – to narzędzie służące do badania preferencji i zainteresowań zawodowych osób, które potrzebują pomocy:
  • w wyborze lub zmianie zawodu,
  • w wyborze lub zmianie kierunku kształcenia lub szkolenia,
  • określeniu potencjału osobowego.

Efektem badania jest profil zainteresowań, w skład którego wchodzą zainteresowania:

 • artystyczne,
 • badawcze,
 • handlowe,
 • komunikacyjne,
 • konwencjonalne,
 • mechaniczne,
 • opiekuńcze,
 • perswazyjne,
 • przedsiębiorcze,
 • realistyczne,
 • społeczne.
 • Testy osobowości – to kwestionariusze badające trwałe cechy osobowości. W odróżnieniu od testów zainteresowań i preferencji nie odpowiadają na pytanie "w jakiej pracy byłoby mi najlepiej" lecz pomagają wywnioskować, jaka praca byłaby odpowiednia ze względu na posiadane cechy (np. sumienność, towarzyskość itp.).
 • Testy zdolności- służą zazwyczaj do diagnozy inteligencji i uzdolnień ogólnych. Poziom tych zdolności decyduje o możliwości wykonania zadań określonego typu (np. matematycznych, językowych itp.).
Dodatkowe opcje

Bookmark and Share