Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Możliwosci pracy za granicą

Możliwości podejmowania pracy za granicą

Od 1 maja 2004 r. Polacy mogą podjąć legalne zatrudnienie w WIELKIEJ BRYTANII, SZWECJIi IRLANDII oraz w krajach, które wstąpiły do UE po 1 maja 2004 r. (oprócz MALTY), czyli: CYPR, ESTONIA, LITWA, ŁOTWA, REPUBLIKA CZESKA, SŁOWENIA, SŁOWACJA, WĘGRY, zgodnie z zasadą swobodnego przepływu osób. Zasada ta oznacza, iż obywatel kraju, który należy do Unii Europejskiej może swobodnie przemieszczać się po terytorium Wspólnoty i podejmować pracę w wybranym przez siebie kraju, bez jakiejkolwiek dyskryminacji czy potrzeby posiadania zezwolenia. W odniesieniu do pracowników oznacza to, iż muszą być oni jednakowo traktowani w kwestii wynagrodzenia, możliwości dostępu do rynku pracy czy też innych warunków pracy.

Po 1 maja 2006r. rynki pracy otworzyły: FINLANDIA, GRECJA, HISZPANIA ,ISLANDIA i PORTUGALIA. Od 21 lipca 2006r. otwarty jest też rynek pracy WŁOCH, od 1 stycznia 2007r.: BUŁGARII I RUMUNII, a od 1 maja 2007r. także HOLANDII. 1 listopada 2007r. swój rynek pracy dla Polaków otworzył LUKSEMBURG. Od tego samego dnia w NIEMCZECH ułatwienia w związku zpodejmowaniem pracy mają inżynierowie, specjaliści od budowy maszyn, budowy pojazdów i elektrotechnicy.Od 1 kwietnia 2008r. łatwiej też jest podjąć pracę w DANII - pracodawcy, którzy podpisali umowy zbiorowe nie muszą przed zatrudnieniem pracownika z Polski uzyskać dla niego pozwolenia na pracę. Od 1 lipca 2008r. Polacy mogą też podejmować bez ograniczeń pracę we FRANCJI.

Od 1 maja 2009r. swoje rynki pracy dla Polaków otworzyły także DANIA i BELGIA.

Polacy, jako obywatele rozszerzonej UE, mogą wyjeżdżać do innych państw członkowskich na podstawie ważnego dokumentu tożsamości, bez konieczności uzyskania wizy czy zezwolenia na pobyt i poszukiwać tam pracy osobiście.

Od 1 maja 2011r. NIEMCY, AUSTRIA I SZWAJCARIA otworzyły całkowicie swoje rynki pracy dla Polaków.

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share