Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Warunki życia i pracy za granicą

Aktualne informacje na temat warunków życia i pracy w krajach UE/EOG znajdują się na strnie internetowej EURES Polska

Pliki archiwalne:

Austria

 Belgia

 Bułgaria

 Cypr

 Czechy

 Dania

 Estonia

 Finlandia

 Francja

 Grecja

 Hiszpania

 Holandia

 Irlandia

 Islandia

 Lichtenstein

 Litwa

 Łotwa

 Luksemburg

 Malta

 Niemcy

 Norwegia

 Polska

 Portugalia

 Rumunia

 Słowacja

 Słowenia

 Szwajcaria

 Szwecja

 Węgry

 Wielka Brytania

 Włochy

 Poradnik WUP - Szwecja, Wielka Brytania, Irlandia

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share