Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Potwierdzenie okresów ubezpieczenia


POTWIERDZENIE OKRESÓW UBEZPIECZENIA, ZATRUDNIENIA LUB PRACY NA WŁASNY RACHUNEK przebytych w krajach UE/ EOG oraz w SZWAJCARII1.    Zasada sumowania okresów zatrudnienia, ubezpieczenia lub pracy na własny rachunek (samozatrudnienia):

  • na podstawie okresów zatrudnienia, ubezpieczenia lub pracy na własny rachunek uzyskanych w różnych państwach członkowskich  istnieje możliwość ubiegania się o świadczenie w razie utraty pracy, mimo że za pracę w poszczególnych państwach nie przysługuje prawo do tego rodzaju świadczeń;
  • sumowanie okresów ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na własny rachunek dla uzyskania uprawnień z tytułu bezrobocia dotyczy zarówno pracowników oraz osób pracujących na własny rachunek.


2.    Dokument niezbędny do zsumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na własny rachunek:

  • okresy zatrudnienia, ubezpieczenia lub pracy na własny rachunek są wykazywane na dokumencie przenośnym PD U1, który jest wydawany przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania bezrobotnego;
  • przed wyjazdem do kraju UE/EOG lub Szwajcarii w celu poszukiwania pracy, bezrobotny zobowiązany jest złożyć wniosek o wydanie dokumentu U1 w wojewódzkim urzędzie pracy (właściwym ze względu na miejsce zamieszkania);
  • osoby powracające do Polski po okresie zatrudnienia w krajach UE/EOG lub Szwajcarii, ubiegające się o świadczenie dla bezrobotnych, winny okazać w wojewódzkim urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania bezrobotnego, dokument przenośny PD U1 wystawiony przez instytucję właściwą (urząd pracy) w kraju ostatniego zatrudnienia.

 

 

 

 

 

POTWIERDZENIE OKRESÓW UBEZPIECZENIA, ZATRUDNIENIA LUB PRACY NA WŁASNY RACHUNEK przebytych w krajach UE/ EOG oraz w SZWAJCARII 

 

1.     Zasada sumowania okresów zatrudnienia, ubezpieczenia lub pracy na własny rachunek     (samozatrudnienia):

·         na podstawie okresów zatrudnienia, ubezpieczenia lub pracy na własny rachunek uzyskanych w różnych państwach członkowskich  istnieje możliwość ubiegania się o świadczenie w razie utraty pracy, mimo że za pracę w poszczególnych państwach nie przysługuje prawo do tego rodzaju świadczeń; 

·         sumowanie okresów ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na własny rachunek dla uzyskania uprawnień z tytułu bezrobocia dotyczy zarówno pracowników oraz osób pracujących na własny rachunek. 

 

2.     Dokument niezbędny do zsumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na własny rachunek:

·         okresy zatrudnienia, ubezpieczenia lub pracy na własny rachunek są wykazywane na dokumencie przenośnym PD U1, który jest wydawany przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania bezrobotnego;

·         przed wyjazdem do kraju UE/EOG lub Szwajcarii w celu poszukiwania pracy, bezrobotny zobowiązany jest złożyć wniosek o wydanie dokumentu U1 w wojewódzkim urzędzie pracy (właściwym ze względu na miejsce zamieszkania); 

·          osoby powracające do Polski po okresie zatrudnienia w krajach UE/EOG lub Szwajcarii, ubiegające się o świadczenie dla bezrobotnych, winny okazać w wojewódzkim urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania bezrobotnego, dokument przenośny PD U1 wystawiony przez instytucję właściwą (urząd pracy) w kraju ostatniego zatrudnienia. 

 

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share