Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Druki do pobrania

1.    Dla osób ubiegających się w Polsce o świadczenie dla bezrobotnych po okresie zatrudnienia w kraju UE/EOG lub Szwajcarii:

 wniosek o przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych

 wniosek o wystąpienie za pośrednictwem WUP, o wydanie dokumentu potwierdzjącego zatrudnienie/ pracę na własny rachunek za granicą

 oświadczenie o ustaleniu miejsca zamieszkania podczas zatrudnienia za granicą

 oświadczenie o rejestracji w kraju ostatniego zatrudnienia

 oświadczenie dotyczące wyboru świadczenia

oświadczenie o sposobie rozwiązania umowy o pracę

2.    Dla osób ubiegających się w kraju UE/EOG lub Szwajcarii o świadczenie dla bezrobotnych po okresie zatrudnienia w Polsce:

 wniosek o wydanie dokumentu U1

3.    Dla osób wyjeżdżających z Polski na transfer zasiłku do kraju UE/EOG lub Szwajcarii:

 wniosek o wydanie dokumentu U2

4.    Dla osób mających przyznane prawo do zasiłku dla bezrobotnych w kraju UE/EOG lub Szwajcarii i powróciły do Polski na transfer zasiłku bez dokumentu przenośnego PD U2:

 wniosek o potwierdzenie prawa do transferu zasiłku z zagranicy do Polski

Zapoznaj się jak wyglądają dokumenty PD U1 i PD U2 i PD U3

  dokument przenośny PD U1 - potwierdzenie okresu zatrudnienia, ubezpieczenia, pracy na własny rachunek w kraju ostatniego zatrudnienia

 dokument przenośny PD U2 - potwierdzenie prawa do transferu świadczenia

 dokument przenośny PD U3 - informacja o okolicznościach zaistniałych podczas transferu świadczenia

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share