Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Promocja kształcenia ustawicznego na obszarach wiejskich województwa podlaskiego

 

Zapraszamy do udziału w Konkursie

Promocja kształcenia ustawicznego na obszarach wiejskich województwa podlaskiego” 

 Podmioty realizujące działania w obszarze kształcenia ustawicznego, których odbiorcami są osoby dorosłe na obszarach wiejskich województwa podlaskiego w szczególności: pracodawcy, organizacje pracodawców, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, powiatowe urzędy pracy, zachęcamy do zaprezentowania swoich zrealizowanych przedsięwzięć.

 Oczekujemy przedstawienia dobrych praktyk obejmujących inicjatywy:

- zawierające przykłady ciekawych i potrzebnych działań angażujących mieszkańców obszarów wiejskich w proces kształcenia ustawicznego i/lub promujących kształcenie ustawiczne,

- stanowiące dowód na to, że podejmowanie działań pozytywnie wpływa na rozwój kształcenia ustawicznego wśród lokalnej społeczności,

  - promujące aktywność społeczną i/lub zawodową dorosłych mieszkańców,

- zachęcające do poszukiwań i wdrożenia rozwiązań w zakresie promocji kształcenia ustawicznego.

 Organizatorem Konkursu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku a Honorowy Patronat nad Konkursem objął Marszałek Województwa Podlaskiego.

Formularz aplikacyjny można było składać do dnia 30 września 2013 r. do godz. 15.00 osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

Formularz aplikacyjny (do pobrania)

Regulamin konkursu (do pobrania)

Informacja o konkursie

 

Lista podmiotów, których formularze aplikacyjne złożono poprawnie pod względem formalnym i będą podlegały ocenie merytorycznej w oparciu o kryteria, określone w załączniku nr 1:

  1. Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego  - projekt „Sprawny samorząd – lepsza Polska II”
  2. Krzysztof Karwowski – osoba fizyczna, wolontariusz – trener w projekcie „Latarnik Polski Cyfrowej”.
  3. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku – projekt „Kształcenie ustawiczne bliżej Ciebie”
  4. Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach – 2 projekty: „Kreatywny listopad w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach” i "Akcja edukacja" oraz drugi projekt:  „ Perspektywy na lepsze życie” i „ Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie”.

 

WYNIKI KONKURSU

„Promocja kształcenia ustawicznego na obszarach wiejskich województwa podlaskiego”

 

Nagroda  główna:

Krzysztof Karwowski – osoba fizyczna, wolontariusz – trener w projekcie „Latarnik Polski Cyfrowej”.

 

Pozostali laureaci:

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku – projekt „Kształcenie ustawiczne bliżej Ciebie”

Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego  - projekt „Sprawny samorząd – lepsza Polska II”

 Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach – 2 projekty: „Kreatywny listopad w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach” i "Akcja edukacja" oraz drugi projekt:  „ Perspektywy na lepsze życie” i „ Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie”.

 

Nagrody zostały wręczone 4 grudnia 2013 r. podczas seminarium Podlaskiego Obserwatorium Polityki Społecznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z udziałem Wicemarszałka Walentego Koryckiego. W seminarium wzięło udział 60 przedstawicieli instytucji z regionu, w tym z urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej, uczelni wyższych, organizacji pracodawców oraz organizacji pozarządowych.

 

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share