Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Aktywnie wspieramy osoby młode w budowaniu ścieżki edukacyjnej i zawodowej na podlaskim rynku pracy

 

Zapraszamy do udziału w Konkursie

„Aktywnie wspieramy osoby młode w budowaniu ścieżki edukacyjnej

i zawodowej na podlaskim rynku pracy”

 

Podmioty realizujące działania skierowane na wspieranie młodych osób w celu zwiększenia ich szans na rynku pracy zarówno w sferze edukacyjnej, jak też zawodowej, w szczególności: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, organizacje pracodawców, związki zawodowe oraz instytucje rynku pracy.

Oczekujemy przedstawienia dobrych praktyk obejmujących inicjatywy:

  • zawierające przykłady skutecznych działań skierowanych do osób bez kwalifikacji, które nie pracują i nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu do 30 roku życia;
  • promujące aktywność edukacyjną i/lub zawodową uczestników podejmowanych działań;
  • zachęcające do poszukiwań i wdrożenia ciekawych i skutecznych rozwiązań w zakresie pobudzania aktywności, motywowania do podejmowania działań wśród osób młodych;
  • motywujące i zachęcające do działania osoby młode bez kwalifikacji, które nie uczą się i nie pracują,
  • zawierają pozytywny efekt społeczny i/lub zatrudnieniowy.

Inicjatywy zgłoszone do konkursu powinny być zakończone nie później niż w okresie ostatnich 2 lat.

 

Organizatorem Konkursu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.
Honorowy Patronat nad Konkursem objął Marszałek Województwa Podlaskiego.
 

Formularz aplikacyjny można było składać do dnia 30 września 2014 r.

Formularz aplikacyjny (do pobrania)
Regulamin konkursu (do pobrania)
Informacja o konkursie

 

WYNIKI KONKURSU

Podmioty, których formularze aplikacyjne złożono poprawnie pod względem formalnym i merytorycznym:

 1.Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim – projekt: „ Partnerstwo dla młodzieży” i „Edukacja-Praca-Kariera”

2. Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach –  projekt  „Aktywizacja 30-” 

 Inicjatywy te zostały wyróznione w konkursie.

Opis inicjatyw zgłoszonych do konkursu

 

Wyróżnienia laureatom konkursu zostały wręczone dnia 5 grudnia 2014 r. podczas spotkania  „Partnerstwa lokalnego na rzecz promocji zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich w województwie podlaskim”. W spotkaniu wzięło udział 35 przedstawicieli instytucji z regionu, w tym z urzędów pracy, uczelni wyższych, organizacji pracodawców oraz oświaty.

 

 

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share