Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim – skuteczne rozwiązania

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza do udziału w konkursie

 pt. „Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim – skuteczne rozwiązania”

 

Konkurs skierowany jest do podmiotów działających na terenie województwa podlaskiego realizujących działania mające na celu wspieranie młodych osób niepełnosprawnych w celu zwiększenia ich szans na rynku pracy zarówno w sferze edukacyjnej, społecznej jak też zawodowej oraz promocję i rozwój kształcenia ustawicznego w szczególności: pracodawców, organizacji pracodawców, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, powiatowych urzędów pracy.  Inicjatywy zgłaszane do konkursu powinny być zakończone nie później niż w okresie ostatnich dwóch lat kalendarzowych od momentu ogłoszenia konkursu.

Celem konkursu jest ukazanie skutecznych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej młodych osób niepełnosprawnych do 30 roku życia w województwie podlaskim oraz promowanie uczenia się przez całe życie.

Dobre praktyki zgłaszane do konkursu powinny:

-zawierać przykłady skutecznych działań w zakresie aktywizacji zawodowej skierowanych do osób niepełnosprawnych do 30 roku życia;

- promować aktywność  zawodową młodych osób niepełnosprawnych,

- zachęcać do poszukiwań i wdrożenia ciekawych rozwiązań w zakresie aktywności zawodowej i promocji kształcenia ustawicznego oraz motywować  do działania osoby niepełnosprawne do 30 roku życia.

Organizatorem Konkursu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku a Honorowy Patronat nad Konkursem objął Marszałek Województwa Podlaskiego.

Ostateczny termin składania formularzy aplikacyjnych to 30 września 2015 r. Formularze można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok.

  

Formularz aplikacyjny 

Regulamin konkursu

 

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share